FOLK:s filmklubb samarbetar med Bio Rio och visar den 7 maj två filmer med efterföljande samtal i temat strategier för terapi.

Bilden kan innehålla: 1 person

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visning av filmerna ’Ang. Berivans film’ av Berivan Erdogan samt ’Pil og bue’ av Camilla Figenschou.
Efterföljande samtal mellan regissörerna och idéhistorikern Edda Manga.
Tema: Nya perspektiv på terapi

Fri entré (först till kvarn)!

Visningen är kurerad och modererad av Hannah Wiker Wikström och Sumaiya Syeda som producerar filmprogrammet FILMKLUBBEN för FOLK i Skärholmen. Hannah är utbildad i fri konst vid Konsthögskolan i Oslo och Sumaiya i dokumentärfilm från Biskops Arnö.

Filmerna tar avstamp i terapeutiska processer och vi vill lyfta de frågor och tankar som uppstår i förmågan eller oförmågan att hantera sitt eget känsloliv i relation till samhället. Kan vi genom att bryta med förståelsen av t.ex. depression som sprunget ur ett individuellt problem istället se depression som en reaktion på ett samhälles strukturer som gör oss sjuka? I efterlämningar av postkoloniala tänkare som Frantz Fanon, hur kan vi applicera dessa tankar idag? Kan ett terapeutiskt samtal ta vid där vi kan generera strategier och verktyg för oss att, som individer och kollektiv, fortsätta orka reagera?

EDDA MANGA

Edda Manga är idéhistoriker och verksam som forskare på Mångkulturellt centrum. Edda intresserar sig bland annat för förhållandet mellan å ena sidan känslo- och privatlivets utformning och å andra sidan nationell identitet och politiska strukturer. Skriver för närvarande om den svenska äktenskapslagstiftningen och dess konstruktion av svenskhet.

— OM FILMERNA/REGISSÖRERNA—

ANG. BERIVANS FILM

Ang. Berivans Film (20 min) – Regi: Berivan Erdogan
Kortfilmen tar avstamp i Berivans relation till en våldsam pappa och förväntningen att leverera en examensfilm under slutet av sin utbildning.
”Berivan behandlar fortfarande minnen av barndom av en pappa som agerade kontrollerade och våldsamt. Hon jobbar med sin examensfilm som tar upp den obearbetade relationen till sin pappa. Men i sin starka vilja att göra upp med sina obearbetade känslor och minnen provocerar hon istället fram konflikt och sadistiska tendenser hos sig själv.”

BERIVAN ERDOGAN
Berivan Erdogan (f. 1989) är ursprungligen en kurd från Turkiet, född i Molde, Norge och uppvuxen i Oslo.
Hon arbetar huvudsakligen med ämnen som rör köns- och maktförhållanden inom ett mångkulturellt samhälle. Berivan är utbildad vid konstakademin i Oslo och i filmregi från Akademin Valand i Göteborg. Berivan har också en examen i Genusvetenskap och studerar för närvarande en MA i film på Valand. I hennes filmer och konstprojekt är hon intresserad av att utforska ämnena maskulinitet och våld.

PIL OG BUE

Pil og bue (60 min) Regi: Camilla Figenschou
Filmen Pil og bue (60 min) är gjord 2016 och är en doku-fiktiv hybridfilm med ett taktilt och drömskt kameraspråk som refererar till regissörer som Carlos Reygadas och Apichatpong Wheerasethakul.
Filmen följer karaktären Mias besök vid ett terapicentrum i Nordnorge där terapeuterna samarbetar med hästar i behandlingen. Relationen mellan hästarna och människorna i filmen knyter an till känslomässiga band, förståelse och kommunikation som kanske går förlorade i vår humancentrerade, industrialiserade tid.

CAMILLA FIGENSCHOU
Camilla Figenschou är en filmskapare och bildkonstnär utbildad vid Konstfack i Stockholm, Filmstudier vid Universidad del Cine i Buenos Aires och vid Nordland Kunst- og Filmfagskole. År 2010 debuterade hon med första kortfilmen ”The beginning of no night”. Hennes nästa kortfilm ”Å åpne, å se” blev visat internationellt och vann den prestigefyllda Terje Vigen-priset på Grimstad Kortfilmsfestival 2012. Camillas verk kännetecknas av placeringen av fiktiva karaktärer i verkliga sammanhang. Ett skapande av situationer där en förlust av kontroll får ske. I sina processer utforskar hon med stor nyfikenhet vårt förhållande till lust, gränser och natur.