Hos FOLK i Skärholmen kan du hyra kontors- och ateljéplatser. Nuvarande hyresgäster på är idag följande:

Kulturdoula Stockholm
Kulturdoula Stockholm arbetar för att överbrygga språkliga och kulturella svårigheter vid barnafödande och att öka möjligheten till jämlik vård.
www.kulturdoula.se


Egalia Skärholmen

Egalia Skärholmen som bedriver hbtq-häng på hemlig plats i röda linjen hyr kontorsplats
www.egaliaung.se


Konstnärer i vår ateljé
Hara Alonso & Ruhani Islam.