VERKSAMHET

Förutom lokaluthyrning bedriver FOLK i Skärholmen egen verksamhet. Fokus för allt vi gör är att stärka det lokala, förankrade fria kulturlivet i Skärholmens stadsdel genom bland annat samtal, konst och annan kreativ verksamhet. Idag bedriver vi verksamheter med fokus på kultur och demokrati.