För att bli medlem fyller du i formuläret på denna sida, du behöver också läsa igenom och godkänna våra medlemsvillkor. När ditt medlemskap godkänns får du en faktura på din mejl för medlemsavgiften.

Priser för medlemskap:

  • Företag eller förening 500 kr/år
  • Student 50 kr/år
  • Enskild person 100 kr/år
  • Ungdom eller pensionär 50 kr/år

Medlemsvillkor

FOLK i Skärholmens ändamål enligt våra stadgar är att:

  • Tillhandahålla lämpliga samlings- och studielokaler
  • Medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet
  • Samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet
  • Verka för alla människors lika värde genom demokratiprojekt och inkluderingsarbete

Som medlem antas enskild person eller förening/organisation som står bakom FOLKs ändamål. En medlem kan uteslutas om den grovt åsidosätter sina skyldigheter mot föreningen eller motarbetar föreningens ändamål och verksamhet.

Om du hyr lokal på FOLK ska du som medlem intyga att du följer FOLKs demokratiska värderingar. När du är på FOLK som besökare ska du följa vår uppförandepolicy. 

Typ av medlemskap
Typ av verksamhet
Org.nummer/Personnummer
Antal personer
Adress
Postort
Postnummer
Namn
Telefon
E-post


Tack! Ditt meddelande har skickats

Vi kontaktar dig så snart som möjligt.