OPEN CALL 2023

2022

2021

Skärholmens Vårsalong 2023 – Open call

Välkommen att ansöka till Skärholmens vårsalong 2023!

Årets tema: “Låt konsten tala”
Vi lever i en tid där globala konflikter och politiska, ekonomiska och sociala förändringar i hög grad påverkar vårt vardagsliv. Här i Sverige har vi en ny regering och därmed en annan retorik och politik inom olika områden. I vårt närområde rasar en väpnad strid och på andra platser har sociala konflikter fått människor att resa sig med krav på frihet och stärkta mänskliga rättigheter. Inflation och höjda elpriser har en direkt påverkan på människor och företag. Klimatförändringarnas effekter skapar oro hos många.

Vilka tankar och uttryck väcker detta bland konstnärer i vårt närområde?

“Låt konsten tala” är temat för den tredje upplagan av Skärholmens vårsalong, som syftar till att kommentera och reflektera över vår samtid. Utöver konstens rent estetiska karaktär är konsten även ett verktyg för att lyfta fram, ifrågasätta och få oss att reflektera över tendenser och strukturer i samhället; kanske också visa på alternativ till den rådande ordningen. Utifrån personliga och kollektiva erfarenheter, eller konceptuella reflektioner förväntas konstnärerna låta konsten tala i relation till aktuella teman som på olika sätt påverkar våra liv.

Raul Leon Alvarez
Projektledare för vårsalongen 2023

Deadline: 5 februari 2023
Utställningsperiod: 17 mars –30 april 2023
Plats: FOLKs konstrum Ateljé SKHLM

Skärholmens Vårsalong 2022

Den 18 mars invigdes den andra upplagan av Skärholmens vårsalong i FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM med. Temat för i år var ”Så nära, men med avstånd till varandra”, för att reflektera kring hur vi lever i vårt samhälle efter Covid-19 pandemin och är förenade i ett gemenskapssystem – om än långt ifrån varandra.

Intresset för att delta i utställningen var stort. Slutligen valdes 52 konstverk av 43 konstnärer mellan 20–84 år. Samtliga konstnärer med lokal förankring i stadsdelen. Bland deltagarna fanns etablerade konstnärer, men också konststudenter, autodidakta konstnärer och personer som har ägnat sig åt konst under många år men aldrig haft möjlighet att ställa ut. Årets verk innehöll en stor bredd av uttryck och material: textil, foto, digitala medier, illustrationer, måleri, teckning, videoverk, skulpturer, installationer och keramik.

Skärholmens Vårsalong 2021

Temat för Vårsalongen 2021 var ”Konsten att överleva på gränsen”. Tanken var att det skulle generera en konstnärlig vision om hur globala och/eller lokala händelser påverkar oss och/eller vår ort. Skärholmen är den sista stadsdelen på den röda linjen som tillhör kommunen Stockholm. Perioden av pandemi har minskat vår sociala, kulturella och ekonomiska rörelse på olika sätt. Överlevnad kan också på andra sätt vara del av det dagliga livet.

51 konstnärer (eller grupper av konstnärer) mellan 15–83 år valdes ut av en jury. Samtliga med anknytning till stadsdelen. Bland deltagarna fanns både etablerade konstnärer och personer som ägnat sig åt konst under många år men aldrig haft möjlighet att ställa ut.

Vårsalongen innehöll en stor bredd av uttryck och material som textil, foto, digitala medier, illustrationer, målning, teckning, video, skulpturer och installationer.

Stationen -

Om Skärholmens Vårsalong

Raul Leon Alvarez är bosatt i Skärholmen sedan 2011 och arbetar vid sidan om sitt konstnärliga arbete med olika konstprojekt, bland annat som pedagog och handledare. Han har tidigare anordnat utställningar på Kuba, i Mali och i Sverige.

Projektet att anordna en vårsalong i Skärholmen är en dröm som konstnären Raul Leon Alvarez har försökt att genomföra i området under lång tid. Skärholmens vårsalong växte fram ur hans egna erfarenheter av att konstvärlden behöver bli öppnare och mer tillgänglig med utställningsmöjligheter för fler och också utanför city. Konstintresserade i närområdet ska inte behöva åka till city för att uppleva konst och vårsalongen sätter Skärholmen på den konstnärliga kartan för besökare från andra platser. Ambitionen är att Skärholmens Vårsalong blir ett årligt event att se
framemot och att Skärholmen på sikt utvecklas till en konstnärlig referens.

Mer om Raul: https://www.raulsrum.com

Adress: Ateljé SKHLM i Skärholmens Centrum
Bredholmsgatan 4, (Bredvid Kjell & Company)