2024

2023

2022

2021

Skärholmens Vårsalong 2024

”Våra identiteter, vår styrka”

Utställningsperiod: 20 mars – 5 maj
Öppettider: onsdag–söndag, kl. 12–16
Adress: FOLK i Skärholmens konstrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 4 (Bredvid Kjell & company).

Om Skärholmens vårsalong
För fjärde året i rad arrangerar FOLK, tillsammans med initiativtagaren Raúl Léon Alvarez, Skärholmens Vårsalong. Det är en årlig utställning där lokalt förankrade konstnärer med olika erfarenhetsnivåer och bakgrunder möts för att dela med sig av sina verk. I vårsalongen får både etablerade konstnärer och de som utforskar sitt konstskapande möjligheten att visa upp sin kreativitet

Program under utställningsperioden:

Kaffe & Konst:
5 maj, kl. 13–15

Performance med Ar Utke Ács:
28 april kl 14-14.30

Akvarellkurs med Gosia Ornowska:
Start 2 maj 18–20.30 och fem torsdagar framåt.

Release av fotoboken “Stenar, växter och djur”:
4 maj kl. 12–14

Temat “Våra identiteter, vår styrka”

“Våra identiteter, vår styrka” är temat för Skärholmens Vårsalong 2024. Av 58 ansökningar, har 42 konstnärer med 48 bidrag valts ut av vår jury att ställa ut sina verk. Identiteter är subjektiva och ständigt föränderliga, påverkade av hur omgivningen bemöter oss. De kan knytas till fysiska attribut, ursprung, ålder, tro, sexualitet, yrke och intressen. Hur manifesterar sig identiteter i olika sammanhang och hur samspelar de? Vad avslöjar de om oss och hur påverkar de vår syn på omvärlden?

Verken presenterar en mångfald av uttryck och material, så som tvådimensionella tekniker som målning, akvarell, teckning, collage, fotografi och grafiska tekniker, men även tredimensionella tekniker som keramik, installation och skulptur. Även videor presenteras i utställningen, liksom performance. Samtliga konstnärer är mellan 20–89 år och har anknytning till Skärholmens stadsdel.

Välkommen att ta del av konstnärernas tolkningar av detta spännande tema!Utställningsprogrammet stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med SKHLM Centrum och ABF Stockholm

 

Skärholmens Vårsalong 2023

"Låt konsten tala"

Temat för 2023 syftade till att kommentera och reflektera över vår samtid. Utöver konstens rent estetiska karaktär är den även ett verktyg för att lyfta fram, ifrågasätta och få oss att reflektera över tendenser och strukturer i samhället; kanske också visa på alternativ till den rådande ordningen. Utifrån personliga och kollektiva erfarenheter, eller konceptuella reflektioner ville vi låta konsten tala i relation till aktuella teman som på olika sätt påverkar våra liv.

Av 74 ansökningar, vilket är rekord i antal ansökningar till vårsalongen ställde 73 konstnärer med 56 bidrag ut sina verk. En blandning av uttryck och material som textil, foto, digitala medier, illustrationer, målning, teckning, video, skulpturer, mosaik, konst med återvunnet material och installationer. Samtliga konstnärer var mellan 17–88 år med anknytning till Skärholmens stadsdel.

Gosia Ornowska, "The answer is blowing in the wind"

Gosia Ornowska, “The answer is blowing in the wind”
Allis Matei, “UNDER HUNDEN”

Skärholmens Vårsalong 2022

Den 18 mars invigdes den andra upplagan av Skärholmens vårsalong i FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM med. Temat för i år var ”Så nära, men med avstånd till varandra”, för att reflektera kring hur vi lever i vårt samhälle efter Covid-19 pandemin och är förenade i ett gemenskapssystem – om än långt ifrån varandra.

Intresset för att delta i utställningen var stort. Slutligen valdes 52 konstverk av 43 konstnärer mellan 20–84 år. Samtliga konstnärer med lokal förankring i stadsdelen. Bland deltagarna fanns etablerade konstnärer, men också konststudenter, autodidakta konstnärer och personer som har ägnat sig åt konst under många år men aldrig haft möjlighet att ställa ut. Årets verk innehöll en stor bredd av uttryck och material: textil, foto, digitala medier, illustrationer, måleri, teckning, videoverk, skulpturer, installationer och keramik.

Skärholmens Vårsalong 2021

Temat för Vårsalongen 2021 var ”Konsten att överleva på gränsen”. Tanken var att det skulle generera en konstnärlig vision om hur globala och/eller lokala händelser påverkar oss och/eller vår ort. Skärholmen är den sista stadsdelen på den röda linjen som tillhör kommunen Stockholm. Perioden av pandemi har minskat vår sociala, kulturella och ekonomiska rörelse på olika sätt. Överlevnad kan också på andra sätt vara del av det dagliga livet.

51 konstnärer (eller grupper av konstnärer) mellan 15–83 år valdes ut av en jury. Samtliga med anknytning till stadsdelen. Bland deltagarna fanns både etablerade konstnärer och personer som ägnat sig åt konst under många år men aldrig haft möjlighet att ställa ut.

Vårsalongen innehöll en stor bredd av uttryck och material som textil, foto, digitala medier, illustrationer, målning, teckning, video, skulpturer och installationer.

Stationen -

Om Skärholmens Vårsalong

Raul Leon Alvarez är bosatt i Skärholmen sedan 2011 och arbetar vid sidan om sitt konstnärliga arbete med olika konstprojekt, bland annat som pedagog och handledare. Han har tidigare anordnat utställningar på Kuba, i Mali och i Sverige.

Skärholmens vårsalong växte fram ur hans egna erfarenheter av att konstvärlden behöver bli öppnare och mer tillgänglig med utställningsmöjligheter för fler och också utanför city. Konstintresserade i närområdet ska inte behöva åka till city för att uppleva konst och vårsalongen sätter Skärholmen på den konstnärliga kartan för besökare från andra platser.

Mer om Raul: https://www.raulsrum.com