FOLK i Skärholmen gör en undersökning för att ta reda på vilka lokalbehov som finns i Skärholmens stadsdel idag – och hur vi som förening kan möta dessa behov idag och i framtiden. 

Hjälp oss gärna genom att svara på en kort enkät 💗