Ann-Marie Schützler, 70 år.

Jag tycker om att testa olika tekniker för mitt konstnärliga uttryck nu är det glas jag gillar att arbeta med. Det är spännande att arbeta med glas. Glasen har olika tjocklek kan vara lätta eller svåra att skära i. Det glaset som styr mönstret alla former går inte att skära utan måste delas upp med skarvar. Det är först när alla glasbitarna är ihoplödda och panelen höjs mot ljuset du ser resultatet av ditt arbete.

Ann-Marie Schützler bor i Vårberg sedan 25 år tillbaka. Lyckan för hon är att få bo vid Mälarens strand (Gränsen) och höra ljudet av vågor.

Konstverkets titel: Vågor

Teknik: Tiffany teknik(kopparfolirteknik)

Mått: 29,5×23 cm