Anna Heimdal, 16 år.

När det gäller Annas tolkning av temat “Konsten att överleva på gränsen” är detta en fri tolkning. Annas ansikten är en gräns mellan fantasi och verklighet. Bilden med Tredje ögat visar att vi behöver öppna vårt “Tredje öga”, blicka inåt, se med inre syn vad som är viktigt och väsentligt i våra liv.

Anna är snart 16 år och hon får inte delta lika mycket i sina vanliga aktiviteter. Såsom många ungdomar ställer man om och tvingas tänka om. Tredje ögan visar vägen, nya sätt hur man överlever i dessa tider. 

Konstverkets titel: Madellene
Teknik:
Akryl på papper
Mått: 25×18 cm