I-A Carlsson

Konstverkets titel: På gränsen
Teknik: collage/blandteknik
Mått: 36,5 * 51,5