Konstverkets titel: Kamera bredvid planeringsboken
Teknik: vattenmåleri
Mått: 14.2 cm x 21 cm

Mohima Haque