Konstverkets titel: Fint väder idag
Teknik: Blandteknik
Mått: 100 × 150 mm

Konstverkets titel: En skugga av mitt forna jag
Teknik: Blandteknik
Mått: 100 × 150 mm

Konstverkets titel: Happy thoughts
Teknik: Blandteknik
Mått: 100 × 150 mm

Mona Lindblad, 42 år

bor i Sätra. 
De aktuella konstverken
Fint väder idag. Ett uppgivet försök till att hitta glädjeämnen i den ensamhet som pandemin har bidragit till.

Känslan av att förlora sin egen persona när en är utan social spegling. Att försöka tänka positivt, kämpa med de hjälpmedel som står till buds, kämpa på gränsen mellan hopp och förtvivlan.

Min konst gör mig glad att titta på. Det känns bra att jag kan gestalta det mörka inom mig i ett gulligt format. Att det ena inte behöver utesluta det andra. Det tragikomiska blir mer lättillgängligt.

Jag använder mig mycket av guldfiskar i mitt skapande. Deras tillsynes nollställda uppsyn ger mig utrymme att projicera vad jag vill, tolkningsmöjligheterna är fantastiska! 

Sedan är guldfiskar väldigt vackra också.