Konstverkets titel: My children’s stick and stone archive

Teknik:
 Kattguld, järnmalm, slaggsten, kalksten, drivved och andra insamlade pinnar och stenar från Bredäng (2017-2020), Vättern (sommar 2019) och Bergslagen+ Roslagen (sommar 2020) och Vårberg (Höst 2020).

Mått: varierande mått.

Patrick Kretschek, Olli Carpelan Kretschek & Tage Carpelan Kretschek.

Utifrån en lokal familjesamling av pinnar och stenar som mina barn samlat på sig i närmiljön runt i Bredäng i vardagen och under familjens semesterresor inom landet de senaste åren, frågade jag dem om jag tillsammans med dem fick visa deras samlade pinnar och stenar i formen som ett konstverk, format som ett arkiv pinn- och stenarkiv.

Jag som konstnär prövar att via deras insamling tittar på vad en samling är och kan vara. Samtidigt ville jag ge barn chansen att ta plats och synas i sin egen närmiljö i ett sammanhang som inte egentligen är öppet för dem.