Konstverkets titel: Instängd
Teknik: Acrylic
Mått: 70 x 60 cm

Roland Lamvert, 71 år.

Min tavla kan ge en känsla av den instängdhet vi känner i dagens globala verklighet.

Skärholmsbo, tidigare statsanställd med stort intresse och utövande inom måleri, illustration, teckning o.dyl.