Konstverkets titel: Wood Wide web – Klädnad till ett döende träd
Teknik: Textil Blandteknik
Mått: 160 × 50 cm

Cecilia Björsell

Wood Wide Web: Klädnad till ett döende träd: Den har inslag av rottrådar, metall och spegelglas som fångar upp ljuset. Klädnaden är en symbolisk gåva – ett skydd till de besjälade träden som vi är så beroende av. Trädandarna är i den grekiska mytologin “nymfer”. I Tolkiens värld finns “Enterna” som ser sig själva som trädens herdar. Om trädet och trädets ande skiljs åt så lider båda. Så känner även vi att själ – ande – kropp är en helhet.

Vi delar villkor med träden och är beroende av samma jord och luft. Trädens rötter kopplar ihop sig med svampar och bildar ett slags “wood wide web” – ett underjordiskt nät. Om ett träd lider hjälper de omgivande till med vatten och näring. Precis som det enskilda trädet är beroende av skogen är vi enskilda människor beroende av våra samhällsstrukturer och det globala nätet. Så tydligt det blev med Pandemin!  “Och träden, träden tigande i endräkt med varann/ de har en teatralisk färg som finns i eldsken.” Citat Tomas Tranströmer