Cecilia Björsell

Titel: FÖRANKRING, FÖRFLYTTNING, FÖRVANDLING
Teknik: Installation textila objekt med rostiga kedjor
Mått: 1,5 × 1,5 m