Linda Wong

Titel: Kontroll  
Teknik: Akvarell och färgpennor
Mått: 24 x 32 cm