Mossutställningar

Zanyar Adami, Stella d’Ailly, Malin Arnell, Mar Fjell, Patrick Kretschek, Christina Fredengren, Malin Lobell, Janna Holmstedt, Daniela Juvall, David Zardini, Lisa Wilson, Christina Fredengren, Jonas Ulvars.

Titel: Elementa   
Teknik: Skrift 1100 exemplar, affisch i ram 
Mått: L 800 x B 1200 x H 600 mm (EU-pall) affisch ca 40 x 55 cm

Titel: Elementa – läsning av texter av konstnärerna samt efterföljande samtal  
Teknik: Scenkonst och konstnärssamtal  
Längd: ca. 1 timme