Boka lokal

  FOLK kan just nu erbjuda allmänheten att hyra följande lokaler i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola i Skärholmen;
  • Sal 1 Yta: 34,5 kvm, ca 20 platser
  • Sal 5 Yta: 26 kvm, ca 14 platser
  • Sal 6 Yta: 62 kvm, ca 28 platser, finns tillgång till projektor i denna sal. 
  • Sal 9 Yta: Ca 16 kmv, ca 15 platser
  • BIO Yta: Liten biograf med full digital utrustning. Tillgång till dator, projektor och ljud. Ca 25 platser.
  • SCEN Yta: Fullt utrustad scen, med ljus och ljud samt projektor. Ca 125 sittplatser.

Lokalerna är tillgängliga måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar kl 16.00-22.00 samt lördagar kl 10.00-22.00.

Det är gratis för FOLK´s medlemmar att hyra Sal 1, 6, 9 året ut då föreningen FOLK står för kostnaderna. Sal 5, SCEN och BIO får hyras av FOLK´s medlemmar för självkostnadspris. Sal 9 kan endast bokas dagtid i mån av plats. Denna sal bokas genom att maila oss på hej@folkiskarholmen.se

För prisuppgifter för icke-medlemmar, maila oss på samma mailadress.

Lokalbokningar sker till ett mycket förmånligare pris om du är medlem i FOLK. Om du inte är redan är medlem ansök om medlemskapet  här!

 

Viktigt att läsa igenom FOLK´s Uthyrningspolicy innan bokning:
Folkrörelsen Folkets Hus och Parker består av hundratals mötesplatser i hela landet och bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. De får aldrig bli till platser som hjälper rasistiska, icke-demokratiska och exkluderande rörelser att växa.
 
Föreningen FOLK är en medlemsförening till Folkets Hus och Parker och delar samma värdegrund. FOLK ska främja mångfald och solidaritet samt vara en motvikt till de krafter som vill skapa splittring i samhället och som skiljer på människor. För oss är det självklart att ta ställning för ett inkluderande samhälle.
Det drar fram en våg av rasistiska och exkluderande yttringar i både Sverige och övriga Europa. Det handlar om allt från partier med en exkluderande agenda till religiöst motiverad extremism. Med utgångspunkt från detta har vi därför valt att lägga avtalsmässiga hinder för missbruk av FOLK:s lokaler i syfte att motverka att våra lokaler hyrs ut till intressen som verkar emot den ovan beskrivna värdegrunden.
 
Detta gör att hyrestagaren aktivt får intyga att denne respekterar och ställer sig bakom vår värdegrund. Ett osant intygande från hyrestagaren ger FOLK möjlighet att häva avtalet i fall där det senare visat sig att hyrestagaren farit med osanning. FOLK ges också möjlighet att i förväg pröva frågan genom bedömning av uthyrarens tidigare ställningstaganden och ageranden.
Vi har jul- och nyårsstängt mellan den 17 dec till den 6 jan.
 

Ange ditt lösenord för att kunna boka här: