Boka

  FOLK kan just nu erbjuda allmänheten att låna följande lokaler i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola i Skärholmen;
  • Sal 1 Yta: 34,5 kvm, ca 20 platser
  • Sal 5 Yta: 26 kvm, ca 14 platser
  • Sal 6 Yta: 62 kvm, ca 28 platser, finns tillgång till projektor i denna sal. 
  • BIO Yta: Liten biograf med full digital utrustning. Tillgång till dator, projektor och ljud. Ca 25 platser.
  • SCEN Yta: Fullt utrustad scen, med ljus och ljud samt projektor. Ca 125 sittplatser.

Lokalerna är tillgängliga måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar kl 16.00-22.00 samt lördagar kl 10.00-22.00.

FOLK´s medlemmar kan låna Sal 1, 5, 6 för subventionerade priset 50kr/tillfälle. SCEN och BIO får brukas av FOLK´s medlemmar för självkostnadspris. Betalningen görs direkt genom bokningen. Vill ni hellre få en faktura skickade går det bra att skicka en manuell förfrågan av bokning till naida@folkiskarholmen.se

För tjänster för icke-medlemmar, maila oss på samma mailadress.

Tjänster sker till ett mycket förmånligare pris om du är medlem i FOLK. Om du inte är redan är medlem ansök om medlemskapet  här!

 

Viktigt att läsa igenom FOLK´s policy innan bokning:
Folkrörelsen Folkets Hus och Parker består av hundratals mötesplatser i hela landet och bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. De får aldrig bli till platser som hjälper rasistiska, icke-demokratiska och exkluderande rörelser att växa.
 
Föreningen FOLK är en medlemsförening till Folkets Hus och Parker och delar samma värdegrund. FOLK ska främja mångfald och solidaritet samt vara en motvikt till de krafter som vill skapa splittring i samhället och som skiljer på människor. För oss är det självklart att ta ställning för ett inkluderande samhälle.
Det drar fram en våg av rasistiska och exkluderande yttringar i både Sverige och övriga Europa. Det handlar om allt från partier med en exkluderande agenda till religiöst motiverad extremism. Med utgångspunkt från detta har vi därför valt att lägga avtalsmässiga hinder för missbruk av FOLK:s allmän ytor i syfte att motverka att våra mötesplatser missbrukas till intressen som verkar emot den ovan beskrivna värdegrunden.
 
Detta gör att användaren aktivt får intyga att denne respekterar och ställer sig bakom vår värdegrund. Ett osant intygande från användaren ger FOLK möjlighet att häva avtalet i fall där det senare visat sig att användaren farit med osanning. FOLK ges också möjlighet att i förväg pröva frågan genom bedömning av användarens tidigare ställningstaganden och ageranden.
 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.