A Creative Path Home

A Creative Path Home är en grupputställning som tar avstamp i betydelsen av tro i skapandet av samtidskonst. Vad händer när vi enas i namnet på något större? Vad sker när vi bland annat skapar utifrån kärleken till vår gemensamma trosuppfattning via de multipla språk som konsten möjliggör? I denna utställning enas muslimsk gemenskap, enskilda […]