Kategori Ateljé

#BODYTALKS – Kan rörelse ta över en konsthall?

#BODYTALKS

Kan rörelse ta över en konsthall?

Under vecka 39 är du välkommen att använda dina egna kroppsrörelser för konstnärlig gestaltning i Ateljé SKHLM tillsammans med konstnären Patricia Aramburu. Det handlar inte om koreografi, improvisation eller komposition. #Bodytalks är ett rum skulpterat med olika material, färger och ljus som varierar i tiden. Som besökare kan du i frihet röra dig, utforska olika rörelsemöjligheter och uttryckssätt med hög musik i bakgrunden.

Vilka olika former av gestaltning mellan kropp och musik kan uppstå? Vilka rörelser är reflektioner eller repetitioner? Vad händer när det inte finns koreografi utan endast material? Hur lyser kroppsminnet? Hur skuggas rytmen? Vilka spår lämnar ärr? Vilka färger pratar kroppen? Vilka berättelse finns det bortom huden?

”Frågan om rätten till vår egen kropp, styrkan i våra röster, berättelsen i vår hud och spåren i våra minnen kan inte tystas ner av den som iakttar. Kroppsdelar sexualiseras och förminskas till betraktarens begränsningar. Min kropp vägrar begränsas av andras blick. #Bodytalks är inspirerad av danskulturen inom twerk, dancehall, afrobeat, poledance där jag under 1 års tid betraktat poesin att ta tillbaka blicken för att återta vårt viktigaste konstverk: vår kropp. Naveln gömmer intima ärr, ett bevis på vår födelse. Rumpan är den största muskeln i vår kropp som hjälper oss att röra oss i nuet. Bäcken är den kroppsdel som kan bära all smärta för att på så sätt skapa liv. Hur berättar kroppen?” – Patricia Aramburu

Drop in workshops:

Tisdag 27/9, kl. 12–16

Onsdag 28/9, kl. 12–18

Torsdag 29/9, kl. 12–20

Vernissage/Finissage:

lördag 1/10, kl. 12–20

Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 4 (bredvid Kjell&Company).

Förbokade workshops pågår även mellan 22–28 september. För att anmäla dig till dessa kontakta Construction by Destruction på Instagram eller maila patricia@aramburu.se

Fritt inträde!

Utställningsprogrammet stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med SKHLM Centrum och ABF Stockholm.

Läs mer

Mitt i artikel: Arabiska fotografer ställer ut i gallerian

Fantastiska landskap, kvinnoporträtt och bilder på människor i arbete. Variationen är stor på sommarens utställning med arabiska fotografer i SKHLM…LÄS MER

Läs mer

Livet Som Du Ser Det – En arabisk-europeisk fotoutställning

Livet Som Du Ser Det – En arabisk-europeisk fotoutställning 🪬

Välkommen till den första fotoutställningen som arrangeras av The Union of Arab Photographers Europe Branch, Irakiska fotografers förening i Sverige och Orient Kanal Förening.

I denna fotoutställning förkroppsligas livets beståndsdelar genom olika perspektiv, miljöer, färger och livsöden som omgärdar en människas liv. I utställningen möter vi 60 verk av 32 fotografer som framställer detta genom sina perspektiv och fotografiska lins. 📷

Utställningen vill introducera arabiska fotografer och fotokonstnärer bosatta i Europa för en svensk publik, likväl som att stärka dessa i sina egna hemländer och kontexter. Utställningen inkluderar även gästande fotografer från Irak och Förenade Arabemiraten, vars bilder förkroppsligar deras länders historia, kultur och folkliga traditioner.

Utställningen har skapats i samband med en fototävling där en kommitté bestående av fotokonstnärer, bildkonstnärer, regissörer och journalister har bildats för att välja ut utställningens fotografier samt tre vinnande bilder som tilldelats priser. 🏆

🖼 Vernissage: 18 & 19 juni, kl. 12–18

🗓 Utställningsperiod: 18 juni – 20 augusti

Öppettider: mån–fre kl. 13–17

📍 Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 5 (Bredvid Kjell & company).

__________________________

Irakiska fotografers förening i Sverige verkar för att sammanföra irakiska och arabiska fotografer och stärka sociala, konstnärliga och professionella band och relationer dem emellan. Föreningen skapar även kulturella sammankomster som inkluderar irakier och andra fotografer bosatta i Stockholm, oavsett deras intellektuella, etniska och religiösa tillhörighet.

Orient Kanal är en förening som är lokalt verksam i framför allt Bredäng. Föreningen intresserar sig för fotografi, film, tv, bildkonst, teckning, sång, musik, skådespeleri och andra konstnärliga former. Orient bär ett budskap om fred genom konst, där alla oavsett intellektuella, etniska och religiösa tillhörigheter är välkomna.

Medverkande fotografer:

‏Makki Muttaz Jamil 

Ismail Abdelkareem

‏Dhealal Khaleel

Zeen Aldein 

Fatimi Josef Jakobi 

‏Salima Asalim

Mohamad Asaad 

Maysaa Abdulla

Ahmed el Hanjoul  

Andaf Ali Mahmud 

Mohammed Kelenchy 

‏Abdelmuhaymin Khalil Abbas  Alrawi 

‏Yasser Atia

Mamdoh Al-Amri

‏Saad Jasim Al-Zubaidi

Sara Samir

Kaiss Shawi

Hussin Gekor 

Ahmad Al-amili

Naseem Taee

‏Hussein El-alawi

Ahmed Hasan

Nadhim Alalousi

‏Najat Khairy Alani

‏Sabar Khudar 

‏Farhan Muhmad

Ahmed Hasan  

Samir Mizban 

Gullshan Hewezi

‏Ihssan Naji 

Gästande fotografer

‏Hadi Mezba

Maysaa Abdulla

Vernissaget är i samarbete med ABF Stockholm och utställningsprogrammet stöds SKHLM Centrum.

Läs mer

Fokus Skärholmen – Öppet seminarium

🔸 Fokus Skärholmen – Öppet seminarium 🔸
Konstnärliga praktiker i skärningspunkten mellan stadsplanering, arkitektur och konst.

Välkomna till Konstfacks seminarium kring den fristående kursen Konst i det öppna – Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar samlar yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter, konsthantverkare och formgivare med intresse för utformningen av det offentliga rummet.

Under våren har Konstfack tittat närmare på stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen och samlas nu för att dela och diskutera de processer, observationer och frågeställningar studierna lett in på. 💡

Varmt välkomna att delta i ett eller alla samtal och workshops under dessa tre dagar! Under förmiddagens presentationer modereras samtalen av Loulou Cherinet, professor i konst, Konstfack. Vi organiserar möjlighet till gemensam lunch (dock ej betald) och därefter fortsätter samtalen under praktiskt orienterade workshops efter lunch runt om Skärholmen, Vårberg och Sätra. 💫

🗓 Datum: 18–20 maj

📍 Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & company).

OSA gärna din medverkan till Laleh Kazemi Veisari på: laleh.kazemi.veisari@konstfack.se senast onsdag 18 maj.Program 18–20 maj:

🔸 ONSDAG 18 MAJ 🔸
9.30 – Textil utomhus
Arianna Funk presenterar en inventering av textil och väv som finns utomhus i Skärholmen i syfte att undersöka förutsättningarna för att inkludera textil — och gärna handvävd — som en del i våra gestaltade utomhusmiljöer. Utomhustextil kräver omsorg och tvingar någon (konstnären själv?) till fortlöpande underhåll. Materialet tycks utmana vår acceptans för bräcklighet och går på tvärs mot rådande konventioner i gestaltningen av hållbara utomhusmiljöer och krav på underhållsfri offentlig konst. Varför är inte textil och väv integrerat i våra stadsmiljöer? Vilka material får vara med när vi bygger stad? Hur påverkas vår gestaltade livsmiljö av sköra, ömtåliga material med behov av omsorg och skötsel? Kan textil uppmuntra en vilja till omvårdnad och underhåll?

10.50 – Vem äger Eva Langes “Mur” i Sätra Centrum?
På torget utanför Sätra Centrum återfinns ”Mur” — en offentlig gestaltning av Eva Lange, Marie Stenqvist och Nicke Rosén — vars tillblivelse, funktion och framtid idag tycks osäker. Cecilia Hedlund presenterar en konstnärlig undersökning av verket vilken tar henne från egna observationer i måleri och lera till samtal med konstnären Eva Lange, byråkratin kring ett kulturarv till synes utan ägare och en omsorgsdemonstration med Arianna Funk. Vem äger egentligen Eva Langes, Marie Stenqvists och Nicke Roséns “Mur”? Vad händer med offentliga verk som konstnärer bjudits in att bidra med till samhällsutvecklingen när den plats och framtid verket planerades för förändras?

12.00 – Att gå från inåtvänd till utåtvänd
Centrumbyggnaden i Sätra Centrum ska rivas och gå från ”inåtvänd till utåtvänd”. Det ska bli ett torg med höga byggnader runtom där det finns affärer och restauranger längst ner. Att gå från inåtvänd till utåtvänd beskrivs skapa trygghet. Linda Hofvander tittar upp i takets strukturer och frågar sig vad som går förlorat när idén om trygghet genom synlighet genomsyrar våra gestaltade livsmiljöer. Varför ska Sätra Centrum ”vändas utåt”? Ökar synlighet och övervakning säkerheten i våra centrum? Hur förhåller sig de fria siktlinjerna och öppenheten till vårt behov av skydd och vår upplevelse av trygghet?

13.00 – Promenad till Sätra och lunch på restaurang Mazgoof (Sätra torg 18-20)

14.30 – Workshop: Att umgås med “Mur”
Vi arbetar med och kring Eva Langes, Marie Stenqvists och Nicke Roséns verk “Mur” i Sätra Centrum. Cecilia kommer att ha med papper, penna, kritor, material för frottage. För deltagare finns möjlighet att reflektera kring verket med text, teckning, eller vad vi vill. Kanske gör vi ett stort frottage tillsammans?


🔸 TORSDAG 19 MAJ 🔸

9.30 – Flytande signifikanter
Dagens städer ska vara attraktiva, trygga och levande. Men vad innebär begreppen? Vad säger de – och framförallt – vad säger de inte? Karin Andersson har gått igenom dokument från Stockholms stad som drar upp riktlinjer för Fokus Skärholmen och som behandlar hur staden ska jobba med social hållbarhet och lyft ut de meningar som innehåller ordet attraktivitet i någon form. Inom diskursanalys kallas dessa ord, som inte har någon överenskommen mening och därmed kan betyda vad som helst, flytande signifikanter. Vad får dessa tomma ord, som ändå ska vara vägledande, för konsekvenser för stadsutveckling? Vad döljer begreppen och vad sägs mellan raderna? Vem har kommit på dem och vad är syftet med att använda tomma begrepp inom stadsutveckling?

10.50 – Tunnel 7-0092 och 7-0063
Under våren har Alice Örnö Ax tänkt på två rivningsstämplade gångtunnlar i korsningen Vårbergsvägen Svanholmsvägen i Skärholmen. Hon har försökt förstå tunnlarna ur flera perspektiv – som brännande punkter i ett ideologiskt landskap i förändring, som typologi av jord och sten och som projektionsyta för känslor, minnen och rädslor. Presentationen kommer ske kring ett antal modeller och en mapp med skisser, kartor, ritningar, texter och fotografier. Finns det objektiva upplevelser av platser och dess olika kvalitéer? Hur förändrar sig en “allmän förståelse” av en plats över tid? Hur förhålla sig konstnärligt till laddade platser?

12.00 – Ruderal Flora
Malin Franzén tar oss med på en successionsvandring där vi följer några historiska och pågående störningar och omsorger i Sätra, Skärholmen och Vårberg. Våra rörelser genom landskapet informeras av Malins sista promenad med sin farmor för sju år sedan i Sätra, växters successionsordning och försök att göra platsanalys i området på distans, t.ex med inspiration av teleportering och avfrostningen av en frys. Kan växters successionsordning och naturvård säga oss något om stadsplanering och markexploatering? Kan Sätra Affären, ett luftschakt till Förbifart Stockholm och en dödligt giftig ört säga oss något om hur gränser förhandlas för omsorger om andra liv?

13.00 – Lunch i Skärholmen

14.00 – Workshop: Botanisk exkursion till en ruderatmark
Vi går till en ruderatmark (skräpmark som utsätts för upprepad störning) i Sätraskogens naturreservat. Tillsammans med Malin söker vi efter intressanta arter, bl.a den sällsynta Odörten som noterats på platsen.


🔸 FREDAG 20 MAJ 🔸

9.30 – Det poetiska rummet — levd erfarenhet som betydelsebärare
Katarina Elvira Gudrunsdotter intresserar sig för det själfulla och poetiska landskapet i vardagen och riktar vår uppmärksamhet på hur något tar gestalt genom individens vara-i-världen i ett samtal om mellanrum, avstånd och närhet. Hur tar levd erfarenhet plats som betydelsebärande element i det offentliga rummet? Vad är det som kallar på uppmärksamhet i mellanrummet mellan levd erfarenhet och myndighetsbeslut?

10.50 – Plats och språklöshet
Språket binder människor till den jord de brukar, injekterar sina husfundament i och lever sina liv ovanpå. Under årtusenden har strider förts för marker där ett visst så kallat modersmål talas (och för den kultur och politik som modersmålet upprätthåller). Relationen mellan språk och plats är stark, men är den att tas för given? Evelina Hägglund presenterar tankar om vad det innebär att ta/ges/skapa plats för att göra konstverk i ett Skärholmen och Sverige under förändring. Hur är det att ta plats men inte ha eller ta språket för att försvara sin position? Om jag väljer att inte relatera till platsens politiska sammanhang just nu, till dess subjekt och objekt (subjektobjekt) och dess betydelser? Kan ett sådant förhållningssätt öppna upp för saker att existera på ett annat sätt, på ett annat språk, eller alldeles bortom språket?

12.00 – Platser, minnen, trådar
Matilda Dominique presenterar hur hon närmat sig tre specifika platser längs Vårbergsvägen genom att studera kartor och väva band. I sin undersökning har hon fysiskt förankrat både sig själv och det textila materialet i objekt som i en planerad exploatering av platsen förmodligen kommer att försvinna. De tre objekten är av olika karaktär och har olika typer av berättelser kopplade till sig; ett stenblock som är en del av en fornlämning, en övergiven vägbom och en oönskad gångtunnel. Hur fungerar bandvävning som metod för att konstnärligt undersöka och aktivera en plats? Vad gör en plats eller ett objekt värd att minnas eller bevara?

13.00 – Promenad till Vårberg och lunch på restaurang Arya (Vårbergsplan 5)

14.30 – Workshop: Bandvävning vid Vårbergsvägen
Vi provar Matildas metod för platsanalys och aktiverar Vårbergsvägen med bandvävningsteknik.Ansvarig lärare: Loulou Cherinet, loulou.cherinet@konstfack.se
Kontaktperson: Laleh Kazemi Veisari, laleh.kazemi.veisari@konstfack.se
Arrangör: Konstfack i samarbete med FOLK i Skärholmen och SKHLM centrum.

Läs mer

Välkomna till konstfredag!

Nu på fredag håller vi extraöppet i Ateljé SKHLM och samtalar med konstnärerna Cecilia Björsell, Robert Karlsson och Sara Bodén som ställer ut i Vårsalongen. 💗

Lär känna konstnärerna och hör bakgrunden till deras verk och sitt konstnärliga skapande, välkomna!

🗓 Datum och tid: 29 april kl. 18.30–19.30

📍 Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & Company).Utställningsprogrammet stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med Skärholmen centrum och ABF Stockholm.

Läs mer

Konstfredag i ateljén

Hoppas ni haft en fin påsk och är sugna på att vara med på ännu en konstfredag nu den 22/4 🐣 Denna gång har vi samtal med Nadin Muhieddine, som var sjuk förra tillfället, och Linda Åkesson 🖼 Välkomna!

Datum: 22/4
Tid: 18–19
Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Brevid Kjell & Company).

Utställningsprogrammet stöds av @kulturradet.se och genomförs i samarbete med @skhlmcentrum och @abfstockholm

Läs mer

Konstresidens och produktionsstöd

Konstresidens och produktionsstöd – för bildkonstnärer, konstpedagoger eller curatorer

Är du bildkonstnär, curator eller konstpedagog med förankring i Skärholmens stadsdel och behöver en plats att arbeta eller utveckla ditt arbete? Eller har du ett projekt som passar särskilt bra att presenteras i Skärholmen?

Nu erbjuder FOLK i Skärholmen tre olika konstresidens och utställningsproduktionsstöd genom särskilt stöd från Kulturrådet.🔸 Konstresidens – MINI 🔸

Detta ingår:

 • En egen skrivbordsplats i ett delat kontorsrum där du kan arbeta året ut. Tillgång till gemensamma ytor i FOLKs lokaler (ett fullt utrustat kök och ett café med co-working).
 • En intervju som FOLK gör tillsammans med dig/er och sprider via våra digitala kanaler.


I urvalsprocessen prioriterar vi dig som:

 • Befinner dig i början av din karriär och inte har fått några, eller beviljats väldigt få projektstöd eller stipendier för ditt arbete hittills.
 • Har förankring i Skärholmens stadsdel genom att bo, vara verksam eller har vuxit upp här, eller erfarenhet av att ha levt i ett liknande område. 
 • Har ett behov av en kontorsplats och planerar att använda den i hög utsträckning.
 • Har förstahandserfarenhet av att utsättas för rasism.
 • Har förstahandserfarenhet av att inte tillhöra heteronormen.
 • Har förstahandserfarenhet av normbrytande funktionalitet.
 • Erfarenhet att arbeta normkritiskt.


Så här söker du:
Beskriv dig, din konstnärliga praktik och varför du behöver detta residens på max 1 A4 sida. Skicka in till hej@folkiskarholmen.se senast 17 april.
🔸 Konstresidens – MELLAN 🔸

Detta ingår:

 • Tillgång till att arbeta i residens i FOLKs utställningsrum Ateljé SKHLM under två sammanhängande veckor i maj. Lokalen är 225 kvm stor med varierande takhöjd (8,5-3,5 m) och har oömma golv.
 • Tillgång till gemensamma ytor i FOLKs lokaler under residensperioden (ett fullt utrustat kök och ett café med co-working).
 • Möjlighet att arbeta i en öppen process dit publik och grupper kan bjudas in, eller möjlighet att arrangera öppna workshop-situationer för en publik under residensperioden. 
 • Arvode på faktura om 20 000 kr som du/ni får disponera fritt.
 • Budget för materialkostnader om 5000 kr.


I urvalsprocessen prioriterar vi dig/er som:

 • Har en intressant konstnärlig verksamhet eller idé för detta residens.
 • Befinner sig i en utforskande fas i din/er konstnärliga process och behöver tid och rum för att ta den vidare till nästa steg.
 • Arbetar med kollektiva eller deltagandebaserade konstnärliga processer och är specifikt intresserad av att möta en lokal publik under residensperioden.
 • Har förankring i Skärholmens stadsdel genom att bo, vara verksam eller har vuxit upp här, eller erfarenhet av att ha levt i ett liknande område. 
 • Har förstahandserfarenhet av att utsättas för rasism.
 • Har förstahandserfarenhet av att inte tillhöra heteronormen.
 • Har förstahandserfarenhet av normbrytande funktionalitet.
 • Erfarenhet att arbeta normkritiskt.


Så här söker du:
Beskriv dig/er, din/er konstnärliga konstnärliga eller curatoriella praktik, vad du vill arbeta med under residensperioden, hur det ska involvera en publik och varför du/ni behöver detta residens på max 2 A4 sidor. Bifoga CV och/eller portfolio med länkar till dina/era tidigare arbeten. Skicka in till hej@folkiskarholmen.se senast 17 april.
🔸 Konstresidens – STOR 🔸

Detta ingår:

 • Produktion och presentation av en utställning i FOLKs konstrum Ateljé SKHLM. Utställningen byggs under vecka 36–37 och är öppen för publik under vecka 38–43. Lokalen är 225 kvm stor, med varierande takhöjd (8,5-3,5 m) och kan delvis mörkläggas.
 • Arvode 30 000 kr på faktura som du/ni får disponera fritt.
 • Utställningsersättning till medverkande konstnär(er) utifrån MU-avtalet.
 • Produktionsbudget 15 000 kr för inköp av material eller utställningsbygge.
 • Produktionsstöd från FOLKs personal med produktion, teknik, värdsskap och marknadsföring.
 • Tillgång till FOLKs befintliga utställningsteknik.
 • Tillgång till gemensamma ytor i FOLKs lokaler under hela året (ett fullt utrustat kök och ett café med co-working).


I urvalsprocessen prioriterar vi dig/er som:

 • Har en intressant konstnärlig verksamhet eller curatoriell idé för detta residens.
 • Har ett utställningsförslag som är särskilt angeläget att visas för en lokal publik, eller på annat sätt är förankrad till Skärholmen som plats.
 • Har ett utställningsförslag om är realistiskt och tekniskt möjligt att genomföra i Ateljé SKHLM.
 • Har förankring i Skärholmens stadsdel genom att bo, vara verksam eller har vuxit upp här, eller erfarenhet av att ha levt i ett liknande område. 
 • Har förstahandserfarenhet av att utsättas för rasism.
 • Har förstahandserfarenhet av att inte tillhöra heteronormen.
 • Har förstahandserfarenhet av normbrytande funktionalitet.
 • Erfarenhet att arbeta normkritiskt


Så här söker du:
Beskriv dig/er, din/er konstnärliga eller curatoriella praktik, din/ert utställningsförslag (inklusive preliminär teknisk specifikation och antal verk) och varför du/ni söker detta residens på max 3 A4 sidor. Bifoga CV och/eller portfolio med dina/era nuvarande eller tidigare konstnärliga arbeten, alternativt exempel på konstnärer du planerar att bjuda in till utställningen. Skicka in till hej@folkiskarholmen.se senast 1 maj.

Frågor om residensen och ansökan kan ställas till FOLKs verksamhetschef Izabella Borzecka på: izabella@folkiskarholmen.se

Läs mer

Workshop med Magdalena Karnebäck

Välkomna till konstfredag! Den 8 april håller konstnären Magdalena Karnebäck workshopen “Färglägg Skärholmen” i ateljén. Magdalena är en av konstnärerna som ställer ut i vårsalongen med sina fantastiska ritningar av Skärholmen. 🏙

Färglägg de förtryckta bilderna, rita in dig själv eller andra detaljer i bilderna och gör en helt egen tolkning av din närmiljö. Vad är viktigt för dig? Vilka platser är dina? Vilka färger har ditt Skärholmen? 🎨

Papper och pennor finns på plats 🖍

Workshopen är helt gratis!

Datum & tid: fredag 8 april kl. 15.30–17.30, drop-in
Plats: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & company). 
Tema: “Färglägg Skärholmen”
Målgrupp: Barn, unga, vuxna

Upplägg: 

 • Magdalena berättar kort om sina teckningar och personliga reflektioner om närmiljön i Skärholmen.
 • Samtal om vad deltagarna skulle ha ritat? Klätterställningen? Fotbollsplanen? Korvkiosken? Föreningslokalen? Bästa kompisens hus? Tunnelbaneperrongen? Skolan?
 • Titta på inspirationsbilder, detaljer och miljöer.
 • Börja färglägga och rita Skärholmen
Läs mer

Konstfredag i Skärholmens Vårsalong

Varmt välkomna till konstfredag då vi håller extraöppet i Ateljé SKHLM och samtalar med och lär känna några av de medverkande konstnärerna om deras konstverk och historierna bakom dem. 

Förra fredagen berättade Akar Karami från Skärholmen mer om sig själv och sitt verk “Hemmaträning” som uppstod när han sa upp sitt gymkort under pandemin och började träna hemma. Idag arbetar han som arkitekt, men kan inte riktigt slita sig från det konstnärliga och kreativa som att rita, skriva poesi och skapa film. SE SAMTALET MED AKAR HÄR.

Vi träffade också Ekaterina Sisfontes från Skärholmen som är konstnär på heltid och ägnar större delen av sin tid till att skapa konst och smycken. Konsten har en speciell plats i hennes hjärta, och det speglar sig i hennes verk “Balans” som tog henne flera månader att skapa och som hon nu ställer ut i Skärholmens vårsalong 2022. SE SAMTALET MED EKATERINA HÄR.

Även Asude Ayata berättade om sitt verk “Despair”. Asude är idag optikerassistent i Skärholmen och har en masterutbildning i etnologi, hon har länge varit intresserad av allt som har med människan och dess kultur att göra. Och det som ligger till grunden för det var hennes besök till de arkeologiska muséerna i Istanbul med hennes far. 

Asude började måla som barn, och tvingade till en början fram “perfekta” målningar, som följer allmänt accepterade regler och teknik. Men hon ändrade nyligen bana när hon istället började sträva efter inre ro med sina målningar, där det viktigaste för henne är hennes känslor och frigörelsen från reglernas värld. Verket “Despair” har lyckats fånga dessa starka känslor! SE SAMTALET MED ASUDE HÄR.

Imorgon fredag 1/4 mellan kl. 18–19 möter vi Gosia Ornowska med verket “Stockholm City Conference” och Nadin Muhieddine, som är med på årets affischbild med “Solitärt Lugn”. 

Hoppas vi ses! 🧡

Datum: 1 april
Tid: 18–19
Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & company). Utställningsprogrammet stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med SKHLM Centrum och ABF Stockholm.

Läs mer

Magiska verk i Ateljé SKHLM

Just nu pågår Skärholmens Vårsalong i Ateljé SKHLM 🌸

Bland deltagarna återfinns etablerade konstnärer men också konststudenter, autodidakta konstnärer och personer som har ägnat sig åt konst under många år men aldrig haft möjlighet att ställa ut. Vårsalongen innehåller en stor bredd av uttryck och material: textil, foto, digitala medier, illustrationer, måleri, teckning, videoverk, skulpturer, installationer och keramik.

Vårsalongen arrangeras av oss med Raul Leon Alvarez som projektledare.

🗓 Utställningsperiod: 18 mars–30 april

⏱ Öppettider: onsdag–söndag kl. 12.00–16.00

📍 Plats: Ateljé SKHLM i SKHLM Centrum, Bredholmsgatan 4 (Bredvid Kjell & company).


Utställningen genomförs med stöd av @skhlmcentrum@stockholms.stad och i samarbete med @abfstockholm

Läs mer