Kategori Ateljé

Fokus Skärholmen – Öppet seminarium

🔸 Fokus Skärholmen – Öppet seminarium 🔸
Konstnärliga praktiker i skärningspunkten mellan stadsplanering, arkitektur och konst.

Välkomna till Konstfacks seminarium kring den fristående kursen Konst i det öppna – Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar samlar yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter, konsthantverkare och formgivare med intresse för utformningen av det offentliga rummet.

Under våren har Konstfack tittat närmare på stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen och samlas nu för att dela och diskutera de processer, observationer och frågeställningar studierna lett in på. 💡

Varmt välkomna att delta i ett eller alla samtal och workshops under dessa tre dagar! Under förmiddagens presentationer modereras samtalen av Loulou Cherinet, professor i konst, Konstfack. Vi organiserar möjlighet till gemensam lunch (dock ej betald) och därefter fortsätter samtalen under praktiskt orienterade workshops efter lunch runt om Skärholmen, Vårberg och Sätra. 💫

🗓 Datum: 18–20 maj

📍 Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & company).

OSA gärna din medverkan till Laleh Kazemi Veisari på: laleh.kazemi.veisari@konstfack.se senast onsdag 18 maj.Program 18–20 maj:

🔸 ONSDAG 18 MAJ 🔸
9.30 – Textil utomhus
Arianna Funk presenterar en inventering av textil och väv som finns utomhus i Skärholmen i syfte att undersöka förutsättningarna för att inkludera textil — och gärna handvävd — som en del i våra gestaltade utomhusmiljöer. Utomhustextil kräver omsorg och tvingar någon (konstnären själv?) till fortlöpande underhåll. Materialet tycks utmana vår acceptans för bräcklighet och går på tvärs mot rådande konventioner i gestaltningen av hållbara utomhusmiljöer och krav på underhållsfri offentlig konst. Varför är inte textil och väv integrerat i våra stadsmiljöer? Vilka material får vara med när vi bygger stad? Hur påverkas vår gestaltade livsmiljö av sköra, ömtåliga material med behov av omsorg och skötsel? Kan textil uppmuntra en vilja till omvårdnad och underhåll?

10.50 – Vem äger Eva Langes “Mur” i Sätra Centrum?
På torget utanför Sätra Centrum återfinns ”Mur” — en offentlig gestaltning av Eva Lange, Marie Stenqvist och Nicke Rosén — vars tillblivelse, funktion och framtid idag tycks osäker. Cecilia Hedlund presenterar en konstnärlig undersökning av verket vilken tar henne från egna observationer i måleri och lera till samtal med konstnären Eva Lange, byråkratin kring ett kulturarv till synes utan ägare och en omsorgsdemonstration med Arianna Funk. Vem äger egentligen Eva Langes, Marie Stenqvists och Nicke Roséns “Mur”? Vad händer med offentliga verk som konstnärer bjudits in att bidra med till samhällsutvecklingen när den plats och framtid verket planerades för förändras?

12.00 – Att gå från inåtvänd till utåtvänd
Centrumbyggnaden i Sätra Centrum ska rivas och gå från ”inåtvänd till utåtvänd”. Det ska bli ett torg med höga byggnader runtom där det finns affärer och restauranger längst ner. Att gå från inåtvänd till utåtvänd beskrivs skapa trygghet. Linda Hofvander tittar upp i takets strukturer och frågar sig vad som går förlorat när idén om trygghet genom synlighet genomsyrar våra gestaltade livsmiljöer. Varför ska Sätra Centrum ”vändas utåt”? Ökar synlighet och övervakning säkerheten i våra centrum? Hur förhåller sig de fria siktlinjerna och öppenheten till vårt behov av skydd och vår upplevelse av trygghet?

13.00 – Promenad till Sätra och lunch på restaurang Mazgoof (Sätra torg 18-20)

14.30 – Workshop: Att umgås med “Mur”
Vi arbetar med och kring Eva Langes, Marie Stenqvists och Nicke Roséns verk “Mur” i Sätra Centrum. Cecilia kommer att ha med papper, penna, kritor, material för frottage. För deltagare finns möjlighet att reflektera kring verket med text, teckning, eller vad vi vill. Kanske gör vi ett stort frottage tillsammans?


🔸 TORSDAG 19 MAJ 🔸

9.30 – Flytande signifikanter
Dagens städer ska vara attraktiva, trygga och levande. Men vad innebär begreppen? Vad säger de – och framförallt – vad säger de inte? Karin Andersson har gått igenom dokument från Stockholms stad som drar upp riktlinjer för Fokus Skärholmen och som behandlar hur staden ska jobba med social hållbarhet och lyft ut de meningar som innehåller ordet attraktivitet i någon form. Inom diskursanalys kallas dessa ord, som inte har någon överenskommen mening och därmed kan betyda vad som helst, flytande signifikanter. Vad får dessa tomma ord, som ändå ska vara vägledande, för konsekvenser för stadsutveckling? Vad döljer begreppen och vad sägs mellan raderna? Vem har kommit på dem och vad är syftet med att använda tomma begrepp inom stadsutveckling?

10.50 – Tunnel 7-0092 och 7-0063
Under våren har Alice Örnö Ax tänkt på två rivningsstämplade gångtunnlar i korsningen Vårbergsvägen Svanholmsvägen i Skärholmen. Hon har försökt förstå tunnlarna ur flera perspektiv – som brännande punkter i ett ideologiskt landskap i förändring, som typologi av jord och sten och som projektionsyta för känslor, minnen och rädslor. Presentationen kommer ske kring ett antal modeller och en mapp med skisser, kartor, ritningar, texter och fotografier. Finns det objektiva upplevelser av platser och dess olika kvalitéer? Hur förändrar sig en “allmän förståelse” av en plats över tid? Hur förhålla sig konstnärligt till laddade platser?

12.00 – Ruderal Flora
Malin Franzén tar oss med på en successionsvandring där vi följer några historiska och pågående störningar och omsorger i Sätra, Skärholmen och Vårberg. Våra rörelser genom landskapet informeras av Malins sista promenad med sin farmor för sju år sedan i Sätra, växters successionsordning och försök att göra platsanalys i området på distans, t.ex med inspiration av teleportering och avfrostningen av en frys. Kan växters successionsordning och naturvård säga oss något om stadsplanering och markexploatering? Kan Sätra Affären, ett luftschakt till Förbifart Stockholm och en dödligt giftig ört säga oss något om hur gränser förhandlas för omsorger om andra liv?

13.00 – Lunch i Skärholmen

14.00 – Workshop: Botanisk exkursion till en ruderatmark
Vi går till en ruderatmark (skräpmark som utsätts för upprepad störning) i Sätraskogens naturreservat. Tillsammans med Malin söker vi efter intressanta arter, bl.a den sällsynta Odörten som noterats på platsen.


🔸 FREDAG 20 MAJ 🔸

9.30 – Det poetiska rummet — levd erfarenhet som betydelsebärare
Katarina Elvira Gudrunsdotter intresserar sig för det själfulla och poetiska landskapet i vardagen och riktar vår uppmärksamhet på hur något tar gestalt genom individens vara-i-världen i ett samtal om mellanrum, avstånd och närhet. Hur tar levd erfarenhet plats som betydelsebärande element i det offentliga rummet? Vad är det som kallar på uppmärksamhet i mellanrummet mellan levd erfarenhet och myndighetsbeslut?

10.50 – Plats och språklöshet
Språket binder människor till den jord de brukar, injekterar sina husfundament i och lever sina liv ovanpå. Under årtusenden har strider förts för marker där ett visst så kallat modersmål talas (och för den kultur och politik som modersmålet upprätthåller). Relationen mellan språk och plats är stark, men är den att tas för given? Evelina Hägglund presenterar tankar om vad det innebär att ta/ges/skapa plats för att göra konstverk i ett Skärholmen och Sverige under förändring. Hur är det att ta plats men inte ha eller ta språket för att försvara sin position? Om jag väljer att inte relatera till platsens politiska sammanhang just nu, till dess subjekt och objekt (subjektobjekt) och dess betydelser? Kan ett sådant förhållningssätt öppna upp för saker att existera på ett annat sätt, på ett annat språk, eller alldeles bortom språket?

12.00 – Platser, minnen, trådar
Matilda Dominique presenterar hur hon närmat sig tre specifika platser längs Vårbergsvägen genom att studera kartor och väva band. I sin undersökning har hon fysiskt förankrat både sig själv och det textila materialet i objekt som i en planerad exploatering av platsen förmodligen kommer att försvinna. De tre objekten är av olika karaktär och har olika typer av berättelser kopplade till sig; ett stenblock som är en del av en fornlämning, en övergiven vägbom och en oönskad gångtunnel. Hur fungerar bandvävning som metod för att konstnärligt undersöka och aktivera en plats? Vad gör en plats eller ett objekt värd att minnas eller bevara?

13.00 – Promenad till Vårberg och lunch på restaurang Arya (Vårbergsplan 5)

14.30 – Workshop: Bandvävning vid Vårbergsvägen
Vi provar Matildas metod för platsanalys och aktiverar Vårbergsvägen med bandvävningsteknik.Ansvarig lärare: Loulou Cherinet, loulou.cherinet@konstfack.se
Kontaktperson: Laleh Kazemi Veisari, laleh.kazemi.veisari@konstfack.se
Arrangör: Konstfack i samarbete med FOLK i Skärholmen och SKHLM centrum.

Läs mer

Välkomna till konstfredag!

Nu på fredag håller vi extraöppet i Ateljé SKHLM och samtalar med konstnärerna Cecilia Björsell, Robert Karlsson och Sara Bodén som ställer ut i Vårsalongen. 💗

Lär känna konstnärerna och hör bakgrunden till deras verk och sitt konstnärliga skapande, välkomna!

🗓 Datum och tid: 29 april kl. 18.30–19.30

📍 Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & Company).Utställningsprogrammet stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med Skärholmen centrum och ABF Stockholm.

Läs mer

Konstfredag i ateljén

Hoppas ni haft en fin påsk och är sugna på att vara med på ännu en konstfredag nu den 22/4 🐣 Denna gång har vi samtal med Nadin Muhieddine, som var sjuk förra tillfället, och Linda Åkesson 🖼 Välkomna!

Datum: 22/4
Tid: 18–19
Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Brevid Kjell & Company).

Utställningsprogrammet stöds av @kulturradet.se och genomförs i samarbete med @skhlmcentrum och @abfstockholm

Läs mer

Konstresidens och produktionsstöd

Konstresidens och produktionsstöd – för bildkonstnärer, konstpedagoger eller curatorer

Är du bildkonstnär, curator eller konstpedagog med förankring i Skärholmens stadsdel och behöver en plats att arbeta eller utveckla ditt arbete? Eller har du ett projekt som passar särskilt bra att presenteras i Skärholmen?

Nu erbjuder FOLK i Skärholmen tre olika konstresidens och utställningsproduktionsstöd genom särskilt stöd från Kulturrådet.🔸 Konstresidens – MINI 🔸

Detta ingår:

 • En egen skrivbordsplats i ett delat kontorsrum där du kan arbeta året ut. Tillgång till gemensamma ytor i FOLKs lokaler (ett fullt utrustat kök och ett café med co-working).
 • En intervju som FOLK gör tillsammans med dig/er och sprider via våra digitala kanaler.


I urvalsprocessen prioriterar vi dig som:

 • Befinner dig i början av din karriär och inte har fått några, eller beviljats väldigt få projektstöd eller stipendier för ditt arbete hittills.
 • Har förankring i Skärholmens stadsdel genom att bo, vara verksam eller har vuxit upp här, eller erfarenhet av att ha levt i ett liknande område. 
 • Har ett behov av en kontorsplats och planerar att använda den i hög utsträckning.
 • Har förstahandserfarenhet av att utsättas för rasism.
 • Har förstahandserfarenhet av att inte tillhöra heteronormen.
 • Har förstahandserfarenhet av normbrytande funktionalitet.
 • Erfarenhet att arbeta normkritiskt.


Så här söker du:
Beskriv dig, din konstnärliga praktik och varför du behöver detta residens på max 1 A4 sida. Skicka in till hej@folkiskarholmen.se senast 17 april.
🔸 Konstresidens – MELLAN 🔸

Detta ingår:

 • Tillgång till att arbeta i residens i FOLKs utställningsrum Ateljé SKHLM under två sammanhängande veckor i maj. Lokalen är 225 kvm stor med varierande takhöjd (8,5-3,5 m) och har oömma golv.
 • Tillgång till gemensamma ytor i FOLKs lokaler under residensperioden (ett fullt utrustat kök och ett café med co-working).
 • Möjlighet att arbeta i en öppen process dit publik och grupper kan bjudas in, eller möjlighet att arrangera öppna workshop-situationer för en publik under residensperioden. 
 • Arvode på faktura om 20 000 kr som du/ni får disponera fritt.
 • Budget för materialkostnader om 5000 kr.


I urvalsprocessen prioriterar vi dig/er som:

 • Har en intressant konstnärlig verksamhet eller idé för detta residens.
 • Befinner sig i en utforskande fas i din/er konstnärliga process och behöver tid och rum för att ta den vidare till nästa steg.
 • Arbetar med kollektiva eller deltagandebaserade konstnärliga processer och är specifikt intresserad av att möta en lokal publik under residensperioden.
 • Har förankring i Skärholmens stadsdel genom att bo, vara verksam eller har vuxit upp här, eller erfarenhet av att ha levt i ett liknande område. 
 • Har förstahandserfarenhet av att utsättas för rasism.
 • Har förstahandserfarenhet av att inte tillhöra heteronormen.
 • Har förstahandserfarenhet av normbrytande funktionalitet.
 • Erfarenhet att arbeta normkritiskt.


Så här söker du:
Beskriv dig/er, din/er konstnärliga konstnärliga eller curatoriella praktik, vad du vill arbeta med under residensperioden, hur det ska involvera en publik och varför du/ni behöver detta residens på max 2 A4 sidor. Bifoga CV och/eller portfolio med länkar till dina/era tidigare arbeten. Skicka in till hej@folkiskarholmen.se senast 17 april.
🔸 Konstresidens – STOR 🔸

Detta ingår:

 • Produktion och presentation av en utställning i FOLKs konstrum Ateljé SKHLM. Utställningen byggs under vecka 36–37 och är öppen för publik under vecka 38–43. Lokalen är 225 kvm stor, med varierande takhöjd (8,5-3,5 m) och kan delvis mörkläggas.
 • Arvode 30 000 kr på faktura som du/ni får disponera fritt.
 • Utställningsersättning till medverkande konstnär(er) utifrån MU-avtalet.
 • Produktionsbudget 15 000 kr för inköp av material eller utställningsbygge.
 • Produktionsstöd från FOLKs personal med produktion, teknik, värdsskap och marknadsföring.
 • Tillgång till FOLKs befintliga utställningsteknik.
 • Tillgång till gemensamma ytor i FOLKs lokaler under hela året (ett fullt utrustat kök och ett café med co-working).


I urvalsprocessen prioriterar vi dig/er som:

 • Har en intressant konstnärlig verksamhet eller curatoriell idé för detta residens.
 • Har ett utställningsförslag som är särskilt angeläget att visas för en lokal publik, eller på annat sätt är förankrad till Skärholmen som plats.
 • Har ett utställningsförslag om är realistiskt och tekniskt möjligt att genomföra i Ateljé SKHLM.
 • Har förankring i Skärholmens stadsdel genom att bo, vara verksam eller har vuxit upp här, eller erfarenhet av att ha levt i ett liknande område. 
 • Har förstahandserfarenhet av att utsättas för rasism.
 • Har förstahandserfarenhet av att inte tillhöra heteronormen.
 • Har förstahandserfarenhet av normbrytande funktionalitet.
 • Erfarenhet att arbeta normkritiskt


Så här söker du:
Beskriv dig/er, din/er konstnärliga eller curatoriella praktik, din/ert utställningsförslag (inklusive preliminär teknisk specifikation och antal verk) och varför du/ni söker detta residens på max 3 A4 sidor. Bifoga CV och/eller portfolio med dina/era nuvarande eller tidigare konstnärliga arbeten, alternativt exempel på konstnärer du planerar att bjuda in till utställningen. Skicka in till hej@folkiskarholmen.se senast 1 maj.

Frågor om residensen och ansökan kan ställas till FOLKs verksamhetschef Izabella Borzecka på: izabella@folkiskarholmen.se

Läs mer

Workshop med Magdalena Karnebäck

Välkomna till konstfredag! Den 8 april håller konstnären Magdalena Karnebäck workshopen “Färglägg Skärholmen” i ateljén. Magdalena är en av konstnärerna som ställer ut i vårsalongen med sina fantastiska ritningar av Skärholmen. 🏙

Färglägg de förtryckta bilderna, rita in dig själv eller andra detaljer i bilderna och gör en helt egen tolkning av din närmiljö. Vad är viktigt för dig? Vilka platser är dina? Vilka färger har ditt Skärholmen? 🎨

Papper och pennor finns på plats 🖍

Workshopen är helt gratis!

Datum & tid: fredag 8 april kl. 15.30–17.30, drop-in
Plats: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & company). 
Tema: “Färglägg Skärholmen”
Målgrupp: Barn, unga, vuxna

Upplägg: 

 • Magdalena berättar kort om sina teckningar och personliga reflektioner om närmiljön i Skärholmen.
 • Samtal om vad deltagarna skulle ha ritat? Klätterställningen? Fotbollsplanen? Korvkiosken? Föreningslokalen? Bästa kompisens hus? Tunnelbaneperrongen? Skolan?
 • Titta på inspirationsbilder, detaljer och miljöer.
 • Börja färglägga och rita Skärholmen
Läs mer

Konstfredag i Skärholmens Vårsalong

Varmt välkomna till konstfredag då vi håller extraöppet i Ateljé SKHLM och samtalar med och lär känna några av de medverkande konstnärerna om deras konstverk och historierna bakom dem. 

Förra fredagen berättade Akar Karami från Skärholmen mer om sig själv och sitt verk “Hemmaträning” som uppstod när han sa upp sitt gymkort under pandemin och började träna hemma. Idag arbetar han som arkitekt, men kan inte riktigt slita sig från det konstnärliga och kreativa som att rita, skriva poesi och skapa film. SE SAMTALET MED AKAR HÄR.

Vi träffade också Ekaterina Sisfontes från Skärholmen som är konstnär på heltid och ägnar större delen av sin tid till att skapa konst och smycken. Konsten har en speciell plats i hennes hjärta, och det speglar sig i hennes verk “Balans” som tog henne flera månader att skapa och som hon nu ställer ut i Skärholmens vårsalong 2022. SE SAMTALET MED EKATERINA HÄR.

Även Asude Ayata berättade om sitt verk “Despair”. Asude är idag optikerassistent i Skärholmen och har en masterutbildning i etnologi, hon har länge varit intresserad av allt som har med människan och dess kultur att göra. Och det som ligger till grunden för det var hennes besök till de arkeologiska muséerna i Istanbul med hennes far. 

Asude började måla som barn, och tvingade till en början fram “perfekta” målningar, som följer allmänt accepterade regler och teknik. Men hon ändrade nyligen bana när hon istället började sträva efter inre ro med sina målningar, där det viktigaste för henne är hennes känslor och frigörelsen från reglernas värld. Verket “Despair” har lyckats fånga dessa starka känslor! SE SAMTALET MED ASUDE HÄR.

Imorgon fredag 1/4 mellan kl. 18–19 möter vi Gosia Ornowska med verket “Stockholm City Conference” och Nadin Muhieddine, som är med på årets affischbild med “Solitärt Lugn”. 

Hoppas vi ses! 🧡

Datum: 1 april
Tid: 18–19
Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & company). Utställningsprogrammet stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med SKHLM Centrum och ABF Stockholm.

Läs mer

Magiska verk i Ateljé SKHLM

Just nu pågår Skärholmens Vårsalong i Ateljé SKHLM 🌸

Bland deltagarna återfinns etablerade konstnärer men också konststudenter, autodidakta konstnärer och personer som har ägnat sig åt konst under många år men aldrig haft möjlighet att ställa ut. Vårsalongen innehåller en stor bredd av uttryck och material: textil, foto, digitala medier, illustrationer, måleri, teckning, videoverk, skulpturer, installationer och keramik.

Vårsalongen arrangeras av oss med Raul Leon Alvarez som projektledare.

🗓 Utställningsperiod: 18 mars–30 april

⏱ Öppettider: onsdag–söndag kl. 12.00–16.00

📍 Plats: Ateljé SKHLM i SKHLM Centrum, Bredholmsgatan 4 (Bredvid Kjell & company).


Utställningen genomförs med stöd av @skhlmcentrum@stockholms.stad och i samarbete med @abfstockholm

Läs mer

Välkomna till Skärholmens Vårsalong 2022!

Affischbild: Nadin Muhieddine, “Solitärt lugn”

Fredagen den 18 mars kl. 16.00 invigs den andra upplagan av Skärholmens vårsalong i FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM. Årets tema är ”Så nära, men med avstånd till varandra”.

Covid-19-pandemin har skapat en rad sociala och personliga konsekvenser. Genom temat vill vi också reflektera kring hur vi lever i vårt samhälle och är förenade i ett gemenskapssystem – om än långt ifrån varandra.

Initiativtagare till Skärholmens vårsalong är den lokalt bosatte konstnären Raul Leon Alvarez. Liksom föregående år genomförs vårsalongen genom föreningen FOLK i Skärholmen med Raul Leon Alvarez som projektledare.

–    Skärholmens vårsalong var mycket uppskattad av både konstnärer och besökare förra året, trots restriktionerna. Det är glädjande att vi har kunnat göra det till ett återkommande event och att vernissagen i år kan genomföras med folk på plats. Vi hoppas på stort deltagande, säger Raul Leon Alvarez.

Skärholmens vårsalong är ett led i att i högre grad uppmärksamma lokala konstnärer och ge dem möjlighet att ställa ut i sitt närområde men också att visa på den bredd av konst som produceras om och i Skärholmens stadsdel, inte minst för dess invånare.

Intresset för att delta har varit stort. Slutligen valdes 52 konstverk av 43 konstnärer mellan 20 och 84 år ut av en jury bestående av fem personer från FOLK i Skärholmen. Samtliga konstnärer som ställer ut har lokal förankring i stadsdelen. 

Bland deltagarna återfinns etablerade konstnärer men också konststudenter, autodidakta konstnärer och personer som har ägnat sig åt konst under många år men aldrig haft möjlighet att ställa ut. Vårsalongen innehåller en stor bredd av uttryck och material: textil, foto, digitala medier, illustrationer, måleri, teckning, videoverk, skulpturer, installationer och keramik.

I år anordnar vi även ett antal aktiviteter inom ramen för Skärholmens vårsalong. På fredagar under utställningsperioden anordnas konstsamtal, då berättar konstnärer som deltar mer ingående om sitt arbete. Vi arrangerar också en workshop.

🗓 Utställningsperiod: 18 mars–30 april
Vernissage: 18 mars kl. 16.00–19.00
Öppettider: onsdag–söndag kl. 12.00–16.00
📍 Plats: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & company). 

Medverkande konstnärer:
Akar Karami
Allis Matei
Alya Sophia Ammouri
Anna Laine
Anna-Karin Lindblom
Asude Ayata
Axel Gagge
Brita Åberg
Catarina Munoz
Cecilia Björsell
Ekaterina Pribytkova
Ekaterina Sisfontes
Ewa Szarek
Frida Björsell
Gosia Ornowska
Gunilla Gunnerheim
Ia Carlsson
Jeanette Capocci
Josefin Selander
Karin Eliasson
Kenth Olsson
Lars Yngve Jonsson
Lena Rammi
Linda Åkesson
Magdalena Karnebäck
Maja Sjöblom Backman
Maritza López
Mats Lennstam
Moa Rönnåsen
Mohima Haque
Mona Lindblad
Myada Jassim
Nadin Muhieddine
Patrick Kretschek
Pella Lundmark
Ramona Sylvan
Robert Karlsson
Roland Lamvert
Rouzbeh Djalie
Sala Saber
Sara Bodén
Thomas Granquist
Tony Önnesjö

KONTAKT:
Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta Raul Alvarez

Bjud gärna in era vänner till vårt Facebookevenemang!

Läs mer

George Chamoun på nationell TV 🌟

George Chamoun i Morgonstudion hos SVT 🌟 Så fint att höra George berätta om utställningen ”Black sun, White mountains” på nationell tv 📺

Se inslaget HÄR.

Verken som visas av konstnärerna:
@renozoner
@myriamboulos
@nourshelou
@afrangmalekian
@laraabisaber

🗓 Utställningsperiod: 22 januari – 19 februari

🕑 Öppettider: måndag-lördag, 14.00–18.00

📍 Adress: Ateljé SKHLM inne i SKHLM Centrum, mellan Kjell & Company och Deichmann

FOLK i Skärholmens utställningsprogram stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med SKHLM Centrum och ABF Stockholm.

Covid-info:Vi håller oss uppdaterade om Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt rådande restriktioner kan max 22 personer besöka utställningen samtidigt. Handsprit finns till våra besökare och vi desinfekterar publika ytor. Stanna hemma vid symtom eller sjukdom.

Läs mer

Black Sun, White Mountains

Ett poetiskt videoverk om rotlösheten i att vara krigsflykting, bildkollage gjorda av sönderklippta sedlar och ett porträtt av en kvinnlig brandman. Det är några av konstverken som visas i utställningen Black Sun, White Mountains där nio konstnärer ställer ut verk som relaterar till Libanon och hur det är, eller kan vara, att vara ung libanes idag.

Medverkande konstnärer:
Ahmad Ghaddar
Brenda El Rayes
Lara Abi Saber
Mohamad Abdouni
Nour Helou & Afrang Nordlöf Malekian
Myriam Boulos
Perla Elkhoury
Sosi Chamoun

🔸 Vernissage: lördag 22 januari, 16.00–19.00
🔸 Utställningsperiod: 22 januari – 19 februari
🔸 Öppettider: måndag-lördag, 14.00–18.00

Utställningen är curerad och producerad av konstnären och konstpedagogen George Chamoun, som själv har rötter i Libanon och är bosatt i Skärholmen. Han ser utställningen som en samling verk som förmedlar konstnärernas känslor och tankar om Libanons historia, samtid och framtid.

De senaste decennierna har landet präglats av krig, ekonomisk kris, korruption och politisk oro – något som förvärrats av den senaste tidens pandemi, en närmast overkligt hög inflation och ett missnöje över det politiska etablissemanget efter en enorm explosion i Beiruts hamn som krävde 200 liv och lämnade 300 000 människor hemlösa.

Samtidigt växer en ung och medveten generation upp som ifrågasätter status quo och som vill se förändring, som tröttnat på den politiska elitens maktmissbruk och ignorans och årtionden av krig och generationstrauma.Verken i utställningen berör många av dessa ämnen, men visar också hopp, mod och motstånd.

📍 Utställningen visas i FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM inne i SKHLM Centrum, mellan Kjell & Company och Deichmann

Bjud gärna in dina vänner till Facebookevenemanget!FOLK i Skärholmens utställningsprogram stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med SKHLM Centrum och ABF Stockholm.

Covid-info:
Vi håller oss uppdaterade om Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt rådande restriktioner kan max 22 personer besöka utställningen samtidigt. Handsprit finns till våra besökare och vi desinfekterar publika ytor. Stanna hemma vid symtom eller sjukdom.

Läs mer