Kategori Nyheter

Röd tråd: workshop med Philippe Antonio

Välkomna till den fjärde Röd tråd: workshopen nu på söndag med Philippe Antonio! 🖍

Philippe är illustratör och konstnär från Fittja med stor passion för serier och filmer. 🦸🏻‍♂️Han började teckna i mycket ung ålder och skapade sin första egna seriefigur “Magic” när han var 10 år. Idag har Philippe även skapat sin egna serie “The cool ones”. ⚡️

Testa på att göra din alldeles egna illustration, teckning eller fanzine och lyft din egen berättelse från röda linjen i ett kreativt format. 💫

Workshopen är helt gratis – Vi har allt material som behövs, och bjuder på fika! 🍪

Enda kravet för att få vara med är att man är mellan 10–100 (eller ännu äldre) år gammal.


Efter denna serie av workshops kommer vi att hålla en utställning i Ateljé SKHLM där du som illustratör, serietecknare eller kreativ person i olika åldrar från Skärholmen och Botkyrka är välkommen att ta plats med dina berättelser i fanzine-format. 

Datum: 29 maj

Tid: 14–17

Adress: Bredholmstorget 4, framför Skärholmens sim- och idrottshall.

Konstprojektet Röd Tråd görs i samarbete med FOLK i Skärholmen, Galago och Ruhani, med stöd från Botkyrka kommuns Kreativa fonden, Kulturrådet och ABF Stockholm. 

Projektet syftar till att öka mångfalden bland de personer som idag sysslar med konstområdet illustration och serier, och skapa nya sammanhang där illustratörer, serietecknare och andra kreatörer från röda linjen kan ta plats med sina berättelser. Röd tråd består av en serie workshops, en utställning i Ateljé SKHLM och ett specialnummer i Galago. 

Läs mer

Röd tråd: workshop med Lejla Harbas

Välkomna till vår tredje Röd tråd: workshop nu på söndag! Vi välkomnar Lejla Harbas som söndagens gäst 🖌

Lejla är en illustratör och konstnär från Fittja i Botkyrka. År 2018 var hon med och skapade den uppmärksammade utställningen “Bland Våra Hjältar Finns Inga Vita Män” på Mångkulturellt centrum. Lejla är en självlärd konstnär som arbetat länge för att unga i Botkyrka ska få vara en del av konsten och kulturen i kommunen.

Testa på att göra din alldeles egna illustration, teckning eller fanzine och lyft din egen berättelse från röda linjen i ett kreativt format. 🌟

Workshopen är helt gratis – Vi har allt material som behövs, och bjuder på fika! 🍪

Enda kravet för att få vara med är att man är mellan 10–100 (eller ännu äldre) år gammal.

Efter denna serie av workshops kommer vi att hålla en utställning i Ateljé SKHLM där du som illustratör, serietecknare eller kreativ person i olika åldrar från Skärholmen och Botkyrka är välkommen att ta plats med dina berättelser i fanzine-format.

Datum: 22 maj
Tid: 14–17
Adress: Bredholmstorget 4, framför Skärholmens sim- och idrottshall.

🖍 Kommande söndag den 29/5 bjuder vi in Philippe Antonio att hålla en Röd tråd: workshop, håll utkik för mer info!


Konstprojektet Röd Tråd görs i samarbete med FOLK i Skärholmen, Galago och Ruhani, med stöd från Botkyrka kommuns Kreativa fonden, Kulturrådet och ABF Stockholm. Projektet syftar till att öka mångfalden bland de personer som idag sysslar med konstområdet illustration och serier, och skapa nya sammanhang där illustratörer, serietecknare och andra kreatörer från röda linjen kan ta plats med sina berättelser. Röd tråd består av en serie workshops, en utställning i Ateljé SKHLM och ett specialnummer i Galago.

Läs mer

Fokus Skärholmen – Öppet seminarium

🔸 Fokus Skärholmen – Öppet seminarium 🔸
Konstnärliga praktiker i skärningspunkten mellan stadsplanering, arkitektur och konst.

Välkomna till Konstfacks seminarium kring den fristående kursen Konst i det öppna – Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar samlar yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter, konsthantverkare och formgivare med intresse för utformningen av det offentliga rummet.

Under våren har Konstfack tittat närmare på stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen och samlas nu för att dela och diskutera de processer, observationer och frågeställningar studierna lett in på. 💡

Varmt välkomna att delta i ett eller alla samtal och workshops under dessa tre dagar! Under förmiddagens presentationer modereras samtalen av Loulou Cherinet, professor i konst, Konstfack. Vi organiserar möjlighet till gemensam lunch (dock ej betald) och därefter fortsätter samtalen under praktiskt orienterade workshops efter lunch runt om Skärholmen, Vårberg och Sätra. 💫

🗓 Datum: 18–20 maj

📍 Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & company).

OSA gärna din medverkan till Laleh Kazemi Veisari på: laleh.kazemi.veisari@konstfack.se senast onsdag 18 maj.Program 18–20 maj:

🔸 ONSDAG 18 MAJ 🔸
9.30 – Textil utomhus
Arianna Funk presenterar en inventering av textil och väv som finns utomhus i Skärholmen i syfte att undersöka förutsättningarna för att inkludera textil — och gärna handvävd — som en del i våra gestaltade utomhusmiljöer. Utomhustextil kräver omsorg och tvingar någon (konstnären själv?) till fortlöpande underhåll. Materialet tycks utmana vår acceptans för bräcklighet och går på tvärs mot rådande konventioner i gestaltningen av hållbara utomhusmiljöer och krav på underhållsfri offentlig konst. Varför är inte textil och väv integrerat i våra stadsmiljöer? Vilka material får vara med när vi bygger stad? Hur påverkas vår gestaltade livsmiljö av sköra, ömtåliga material med behov av omsorg och skötsel? Kan textil uppmuntra en vilja till omvårdnad och underhåll?

10.50 – Vem äger Eva Langes “Mur” i Sätra Centrum?
På torget utanför Sätra Centrum återfinns ”Mur” — en offentlig gestaltning av Eva Lange, Marie Stenqvist och Nicke Rosén — vars tillblivelse, funktion och framtid idag tycks osäker. Cecilia Hedlund presenterar en konstnärlig undersökning av verket vilken tar henne från egna observationer i måleri och lera till samtal med konstnären Eva Lange, byråkratin kring ett kulturarv till synes utan ägare och en omsorgsdemonstration med Arianna Funk. Vem äger egentligen Eva Langes, Marie Stenqvists och Nicke Roséns “Mur”? Vad händer med offentliga verk som konstnärer bjudits in att bidra med till samhällsutvecklingen när den plats och framtid verket planerades för förändras?

12.00 – Att gå från inåtvänd till utåtvänd
Centrumbyggnaden i Sätra Centrum ska rivas och gå från ”inåtvänd till utåtvänd”. Det ska bli ett torg med höga byggnader runtom där det finns affärer och restauranger längst ner. Att gå från inåtvänd till utåtvänd beskrivs skapa trygghet. Linda Hofvander tittar upp i takets strukturer och frågar sig vad som går förlorat när idén om trygghet genom synlighet genomsyrar våra gestaltade livsmiljöer. Varför ska Sätra Centrum ”vändas utåt”? Ökar synlighet och övervakning säkerheten i våra centrum? Hur förhåller sig de fria siktlinjerna och öppenheten till vårt behov av skydd och vår upplevelse av trygghet?

13.00 – Promenad till Sätra och lunch på restaurang Mazgoof (Sätra torg 18-20)

14.30 – Workshop: Att umgås med “Mur”
Vi arbetar med och kring Eva Langes, Marie Stenqvists och Nicke Roséns verk “Mur” i Sätra Centrum. Cecilia kommer att ha med papper, penna, kritor, material för frottage. För deltagare finns möjlighet att reflektera kring verket med text, teckning, eller vad vi vill. Kanske gör vi ett stort frottage tillsammans?


🔸 TORSDAG 19 MAJ 🔸

9.30 – Flytande signifikanter
Dagens städer ska vara attraktiva, trygga och levande. Men vad innebär begreppen? Vad säger de – och framförallt – vad säger de inte? Karin Andersson har gått igenom dokument från Stockholms stad som drar upp riktlinjer för Fokus Skärholmen och som behandlar hur staden ska jobba med social hållbarhet och lyft ut de meningar som innehåller ordet attraktivitet i någon form. Inom diskursanalys kallas dessa ord, som inte har någon överenskommen mening och därmed kan betyda vad som helst, flytande signifikanter. Vad får dessa tomma ord, som ändå ska vara vägledande, för konsekvenser för stadsutveckling? Vad döljer begreppen och vad sägs mellan raderna? Vem har kommit på dem och vad är syftet med att använda tomma begrepp inom stadsutveckling?

10.50 – Tunnel 7-0092 och 7-0063
Under våren har Alice Örnö Ax tänkt på två rivningsstämplade gångtunnlar i korsningen Vårbergsvägen Svanholmsvägen i Skärholmen. Hon har försökt förstå tunnlarna ur flera perspektiv – som brännande punkter i ett ideologiskt landskap i förändring, som typologi av jord och sten och som projektionsyta för känslor, minnen och rädslor. Presentationen kommer ske kring ett antal modeller och en mapp med skisser, kartor, ritningar, texter och fotografier. Finns det objektiva upplevelser av platser och dess olika kvalitéer? Hur förändrar sig en “allmän förståelse” av en plats över tid? Hur förhålla sig konstnärligt till laddade platser?

12.00 – Ruderal Flora
Malin Franzén tar oss med på en successionsvandring där vi följer några historiska och pågående störningar och omsorger i Sätra, Skärholmen och Vårberg. Våra rörelser genom landskapet informeras av Malins sista promenad med sin farmor för sju år sedan i Sätra, växters successionsordning och försök att göra platsanalys i området på distans, t.ex med inspiration av teleportering och avfrostningen av en frys. Kan växters successionsordning och naturvård säga oss något om stadsplanering och markexploatering? Kan Sätra Affären, ett luftschakt till Förbifart Stockholm och en dödligt giftig ört säga oss något om hur gränser förhandlas för omsorger om andra liv?

13.00 – Lunch i Skärholmen

14.00 – Workshop: Botanisk exkursion till en ruderatmark
Vi går till en ruderatmark (skräpmark som utsätts för upprepad störning) i Sätraskogens naturreservat. Tillsammans med Malin söker vi efter intressanta arter, bl.a den sällsynta Odörten som noterats på platsen.


🔸 FREDAG 20 MAJ 🔸

9.30 – Det poetiska rummet — levd erfarenhet som betydelsebärare
Katarina Elvira Gudrunsdotter intresserar sig för det själfulla och poetiska landskapet i vardagen och riktar vår uppmärksamhet på hur något tar gestalt genom individens vara-i-världen i ett samtal om mellanrum, avstånd och närhet. Hur tar levd erfarenhet plats som betydelsebärande element i det offentliga rummet? Vad är det som kallar på uppmärksamhet i mellanrummet mellan levd erfarenhet och myndighetsbeslut?

10.50 – Plats och språklöshet
Språket binder människor till den jord de brukar, injekterar sina husfundament i och lever sina liv ovanpå. Under årtusenden har strider förts för marker där ett visst så kallat modersmål talas (och för den kultur och politik som modersmålet upprätthåller). Relationen mellan språk och plats är stark, men är den att tas för given? Evelina Hägglund presenterar tankar om vad det innebär att ta/ges/skapa plats för att göra konstverk i ett Skärholmen och Sverige under förändring. Hur är det att ta plats men inte ha eller ta språket för att försvara sin position? Om jag väljer att inte relatera till platsens politiska sammanhang just nu, till dess subjekt och objekt (subjektobjekt) och dess betydelser? Kan ett sådant förhållningssätt öppna upp för saker att existera på ett annat sätt, på ett annat språk, eller alldeles bortom språket?

12.00 – Platser, minnen, trådar
Matilda Dominique presenterar hur hon närmat sig tre specifika platser längs Vårbergsvägen genom att studera kartor och väva band. I sin undersökning har hon fysiskt förankrat både sig själv och det textila materialet i objekt som i en planerad exploatering av platsen förmodligen kommer att försvinna. De tre objekten är av olika karaktär och har olika typer av berättelser kopplade till sig; ett stenblock som är en del av en fornlämning, en övergiven vägbom och en oönskad gångtunnel. Hur fungerar bandvävning som metod för att konstnärligt undersöka och aktivera en plats? Vad gör en plats eller ett objekt värd att minnas eller bevara?

13.00 – Promenad till Vårberg och lunch på restaurang Arya (Vårbergsplan 5)

14.30 – Workshop: Bandvävning vid Vårbergsvägen
Vi provar Matildas metod för platsanalys och aktiverar Vårbergsvägen med bandvävningsteknik.Ansvarig lärare: Loulou Cherinet, loulou.cherinet@konstfack.se
Kontaktperson: Laleh Kazemi Veisari, laleh.kazemi.veisari@konstfack.se
Arrangör: Konstfack i samarbete med FOLK i Skärholmen och SKHLM centrum.

Läs mer

Röd tråd: workshop med Sissela N Blanco

Nu på söndag den 15/8 bjuder vi in till ännu en “Röd tråd”-workshop, denna gång med Sissela Nordling Blanco, grafisk designer och illustratör från Sätra 🌟

Sissela kombinerar gärna grafisk design och illustration med social rättvisa i sina projekt och är framförallt intresserad av ämnen relaterade till migration, feminism och queerness. Idag studerar hon grafisk design och illustration på Konstfack. Testa på att göra din alldeles egna illustration, teckning eller fanzine och lyft din egen berättelse från röda linjen i ett kreativt format. 🖍

Workshopen är helt gratis – Vi har allt material som behövs, och bjuder på fika! 🍪

Enda kravet för att få vara med är att man är mellan 10–100 (eller ännu äldre) år gammal.


Efter denna serie av workshops kommer vi att hålla en utställning i Ateljé SKHLM där du som illustratör, serietecknare eller kreativ person i olika åldrar från Skärholmen och Botkyrka är välkommen att ta plats med dina berättelser i fanzine-format. 

Datum: 15 maj

Tid: 14–17

Adress: Bredholmstorget 4, framför Skärholmens sim- och idrottshall.

Håll utkik för fler workshops kommande söndagar!

Konstprojektet Röd Tråd görs i samarbete med FOLK i Skärholmen, Galago och Ruhani, med stöd från Botkyrka kommuns Kreativa fonden, Kulturrådet och ABF Stockholm. 

Projektet syftar till att öka mångfalden bland de personer som idag sysslar med konstområdet illustration och serier, och skapa nya sammanhang där illustratörer, serietecknare och andra kreatörer från röda linjen kan ta plats med sina berättelser. Röd tråd består av en serie workshops, en utställning i Ateljé SKHLM och ett specialnummer i Galago. 

Läs mer

Co-working space

Arbeta eller studera i en social miljö! 🧡

Vi erbjuder co-working i vårt mysiga café måndagar och tisdagar mellan 9.30–16.00. Gratis för dig som medlem hos oss, och 50 kr/dag för icke-medlemmar.

Internet, kaffe och te igår, utskrifter kan ordnas till självkostnadspris.

Mejla boka@folkiskarholmen.se för att boka din co-workingplats! Det går även bra att komma förbi mån–tis för att kika på lokalerna 🌟

Adress: Bredholmstorget 4, framför Skärholmens sim- och idrottshall.Vill du bli medlem? Ansök om medlemskap HÄR 🌿

Klicka här för att läsa alla våra medlemsförmåner.

Läs mer

Röd tråd: Workshop med David Giese & Ruhani

Välkomna till ännu en “Röd tråd”-workshop, denna gång bjuder vi in David Giese, grafisk formgivare, animatör och regissör från Skärholmen att hålla i workshopen tillsammans med illustratören Ruhani. 💗 

David berättar berättar lite om sig själv, sina verk och delar med sig av tips och tricks kring hur man kan skapa en berättelse. Testa på att göra din alldeles egna illustration, teckning eller fanzine och lyft din egen berättelse från röda linjen i ett kreativt format.

Vi har allt material som behövs, och bjuder på fika 🍪

Enda kravet för att få vara med är att man är mellan 10–100 (eller ännu äldre) år gammal 💗

Efter denna serie av workshops kommer vi att hålla en utställning i Ateljé SKHLM där du som illustratörer, serietecknare eller kreativ person i olika åldrar från Skärholmen och Botkyrka är välkommen att ta plats med dina berättelser i fanzine-format.

Datum: söndag 8 maj
Tid: 14–17
Adress: Bredholmstorget 4, framför Skärholmens sim- och idrottshall.

Håll utkik för fler workshops kommande söndagar! 💫


Konstprojektet Röd Tråd görs i samarbete med FOLK i Skärholmen, Galago och Ruhani, med stöd från Botkyrka kommuns Kreativa fonden, Kulturrådet och ABF Stockholm.
Projektet syftar till att öka mångfalden bland de personer som idag sysslar med konstområdet illustration och serier, och skapa nya sammanhang där illustratörer, serietecknare och andra kreatörer från röda linjen kan ta plats med sina berättelser. Röd tråd består av en serie workshops, en utställning i Ateljé SKHLM och ett specialnummer i Galago.

Läs mer

Välkomna till konstfredag!

Nu på fredag håller vi extraöppet i Ateljé SKHLM och samtalar med konstnärerna Cecilia Björsell, Robert Karlsson och Sara Bodén som ställer ut i Vårsalongen. 💗

Lär känna konstnärerna och hör bakgrunden till deras verk och sitt konstnärliga skapande, välkomna!

🗓 Datum och tid: 29 april kl. 18.30–19.30

📍 Adress: FOLK i Skärholmens utställningsrum Ateljé SKHLM i Skärholmen centrum, Bredholmsgatan 8 (Bredvid Kjell & Company).Utställningsprogrammet stöds av Kulturrådet och genomförs i samarbete med Skärholmen centrum och ABF Stockholm.

Läs mer

Uppdaterade medlemsförmåner!

Vi har uppdaterat våra medlemsförmåner!

Nedan presenteras sex förmåner exklusivt för dig som är medlem i föreningen FOLK i Skärholmen. Vi vill att ni medlemmar kan räkna med oss som en plats dit ni kan komma med stora och små drömmar, där ni kan starta aktiviteter som kan berika andra med kunskap och kultur, en plats där du som medlem kan manifestera dina kreativa idéer.


🔸 Rabatter vid hyra av lokal 🔸
I FOLK-huset har fantasin rum att flöda!

Vill du göra en fest, hålla ett styrelsemöte för din förening eller anordna en poesikväll? I FOLK-huset finns fem lokaler att hyra: Köket, Salen, Biblioteket, Danssalen och Caféet som du som medlem hyr med kraftigt rabatterat pris.

Du kan boka lokal genom att fylla i vårt bokningsformulär på vår hemsida eller genom direktkontakt med vår bokningsansvarig. För priser och bilder på våra lokaler, klicka här.

Ansvarig kontaktperson:
Gülbeden Kulbay, bokningsansvarig
072-333 20 44
boka@folkiskarholmen.se


🔸 Konstpassagen 🔸
Vid entrén till FOLK finns vårt minigalleri Konstpassagen där du som är medlem kan presentera din konstnärliga verksamhet enligt principen först till kvarn. Ytan bokas månadsvis och du är själv ansvarig för att presentera, hänga upp, marknadsföra och ta ner dina verk. Som månadens konstnär kan du presentera vad som helst som går att hänga upp på en vägg. Bokningen öppnar sex månader i förväg med start i juni, se lediga tider HÄR och boka genom att mejla Henrik nedan.

Ansvarig kontaktperson:
Henrik Schmidt, husansvarig
henrik@folkiskarholmen.se


🔸 Ta plats på scenen 🔸
Som medlem är du välkommen att komma med förslag på publika kultur- eller demokratievenemang som kan genomföras på vår scen med plats för ca 50 personer i publiken. Evenemanget blir ett samarbete mellan dig och FOLK, där du står för evenemangets genomförande i dialog med oss, och vi står för lokal, teknisk utrustning och bemanning i vårt café i dialog med dig.

I mån av tid hjälper vi även till med marknadsföringen. Vi väljer ut samarbetsprojekt utifrån urvalskriterierna: lokal förankring, relevans och publik spridning. Mejla ditt förslag på samarbete till FOLKs verksamhetschef med så mycket information om ditt evenemang som möjligt.

Ansvarig kontaktperson:
Izabella Borzecka, verksamhetschef 
izabella@folkiskarholmen.se


🔸 Coachning och rådgivning 🔸
FOLK stöttar gärna din förening eller dig som enskild person med med våra inhouse kunskaper, tips och råd. Vill du ha feedback på en ansökan? Tips på var du kan söka stöd? Ett bollplank för att komma vidare med en projektidé? Hjälp med att starta en ny förening? Få tips på hur man kan skapa content på sociala medier? Få råd kring en budget? Förslag på var man kan fixa ljus till en utställning?

Vår personal delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att stödja dig eller din verksamhet. Beskriv i ett mail vad du vill ha coachning eller rådgivning kring så ser vi om vi kan matcha ditt önskemål med någon av våra experter.

Ansvarig kontaktperson:
Izabella Borzecka, verksamhetschef 
izabella@folkiskarholmen.se 


🔸 Rabatter och erbjudanden 🔸
Som medlem på FOLK kan du få erbjudanden och rabatter på entrébiljetter, förhandsvisningar, och genrep på en olika kulturinstitutioner i Stockholm som FOLK samarbetar med. Du får information om rabatter och erbjudanden genom vårt nyhetsbrev och specialutskick via mejl.

Ansvarig kontaktperson:
Melike Kara, kommunikatör
melike@folkiskarholmen.se 


🔸 Co-working café 🔸
På FOLK finns det ett mysigt café som från måndagar-tisdagar 9.30-16.00 är tillgängligt som gemensam kontorsyta och co-working space. Gratis för dig som medlem och 50 kr per dag för icke-medlemmar. Internet, kaffe och té igår! Utskrifter kan ordnas till självkostnadspris. 

Ansvarig kontaktperson:
Gülbeden Kulbay, bokningsansvarig
072-333 20 44
boka@folkiskarholmen.se


🔸 Marknadsföring 🔸
I mån av utrymme kan FOLK sprida information om din verksamhet i våra sociala mediekanaler och nyhetsbrev. Du behöver skicka information och bild till FOLKs kommunikatör med god framförhållning om du vill att vi ska sprida information om dig/din verksamhet.

Vi prioriterar publika aktiviteter som sker i våra lokaler. Medlemmar kan alltid affischera om sin verksamhet eller sina publika aktiviteter på FOLKs anslagstavla i våra lokaler.

Ansvarig kontaktperson:
Melike Kara, kommunikatör
melike@folkiskarholmen.se

Läs mer